27. 06. 2022 | 10:00, Kabinet 101/a
Oddelek za zgodovino

Hiralnica Vojnik in njeni oskrbovanci med 1924 in 1935

Maruša Steiner, Zgodovina - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Irena Selišnik

27. 06. 2022 | 13:00, 116
Oddelek za slovenistiko

Pojmovni samostalniki z vidika pomenskih prenosov

Maša Krajnc, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Andreja Žele

27. 06. 2022 | 13:00, 116
Oddelek za slovenistiko

Leksika in njena raba pri organizaciji in poteku učnega procesa

Dajana Trifunović, Slovenistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Andreja Žele

27. 06. 2022 | 16:30, 2-Rim.
Oddelek za azijske študije

Raziskava nasilja v družini v času pandemije covida-19 na Kitajskem

Bine Kavčič, Azijske študije - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Tea Sernelj

28. 06. 2022 | 10:00, 05
Oddelek za prevajalstvo

Ena tema, trije časopisi: primerjava načina poročanja v izbranih slovenskih in angleških časopisih

Laura Zelenšek, Prevajanje - 2. stopnja- E

Mentor: prof. dr. Vojko Gorjanc

28. 06. 2022 | 13:00, 119
Oddelek za psihologijo

Značilnosti in pomen kakovostne otroške oddaje: Pogled staršev

Sara Seršen, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Urška Fekonja

29. 06. 2022 | 08:30, spletna povezava
Oddelek za zgodovino

Verska politika cesarja Justinijana I.

Domen Kovač, Zgodovina - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Alenka Cedilnik

29. 06. 2022 | 10:00, Kabinet 334
Oddelek za umetnostno zgodovino

Spomeniki na presečišču med kolektivnim in zgodovinskim spominom. Pomen spomenika in njegova usoda v času družbenih sprememb

Rea Zupin, Umetnostna zgodovina - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Katja Mahnič

01. 07. 2022 | 10:00, Kabinet 420B
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Učenje v procesu migracije: Študija primera bosanskih priseljenk v Sloveniji

Medina Salkić-Ćatić, Andragogika 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Barbara Samaluk

12. 07. 2022 | 10:30, spletna povezava
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Vsebinska analiza bolonjskih magisterijev Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo v obdobju 2012–2020

Mateja Stanojević, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Jan Pisanski

21. 07. 2022 | 10:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Taboriščna motivika v poeziji Lojzeta Krakarja

Ana Banovec, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Darja Pavlič