28. 09. 2022 | 08:30, Modra soba
Oddelek za muzikologijo

Antični elementi v slovenskih glasbenogledaliških delih

Monika Marušič, Muzikologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Gregor Pompe

28. 09. 2022 | 09:00, 119
Oddelek za psihologijo

Namera o odhodu iz organizacije z vidika teorije načrtovanega vedenja

Marko Šopar, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Katarina Babnik

28. 09. 2022 | 09:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Otrokovo pripovedovanje zgodbe v različnih pogojih, študija dveh primerov

Julija Vačovnik, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Simona Kranjc

28. 09. 2022 | 09:30, spletna povezava
Oddelek za azijske študije

Odraz seksualnosti moških in žensk v podobi lisice v dinastiji Qing

Lucija Berčič, Azijske študije - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

28. 09. 2022 | 10:00, 102
Oddelek za zgodovino

Arhitekturna in urbanistična preobrazba Beograda v dolgem 19. stoletju

Jernej Gradišnik, Zgodovina - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Rok Stergar

28. 09. 2022 | 10:00, Kabinet 432/a

Vpliv neokonfucijanstva na vznik japonske nacionalne identitete v obdobju izolacionizma

Ivan Šokić, Filozofija - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Nina Petek

28. 09. 2022 | 10:15, Kabinet 334
Oddelek za umetnostno zgodovino

Interveniranje skupine Guerrilla Girls v umetnostni svet

Zala Brglez, Umetnostna zgodovina - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Rebeka Vidrih

28. 09. 2022 | 10:30, 115
Oddelek za zgodovino

Okupacijska meja med Nemčijo in Italijo na območju Litije

Lea Meserko, Zgodovina - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Bojan Balkovec

28. 09. 2022 | 11:00, 434

Vloga brezdelja v romanu Oblomov in v današnjem kapitalizmu

Neja Breskvar, Rusistika - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Blaž Podlesnik

28. 09. 2022 | 11:00, 434
Oddelek za sociologijo

Vloga brezdelja v romanu Oblomov in v današnjem kapitalizmu

Neja Breskvar, Sociologija - 2. stopnja - D, P

Mentor: doc. dr. Primož Krašovec

28. 09. 2022 | 11:00, 209C
Oddelek za slovenistiko

Medslovarsko pomensko povezovanje na primeru SSSJ in SSKJ 2: nabor iztočnic s sklicevalno razlago glagolnik od X

Matevž Treven, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Andreja Žele

28. 09. 2022 | 12:00, 102
Oddelek za zgodovino

Pomen soške fronte pri zgodovini v osnovnih in srednjih šolah v Posočju

Matic Ninin, Zgodovina - 2. stopnja

Mentor: red. prof. dr. Danijela Trškan

29. 09. 2022 | 09:00, 233
Oddelek za geografijo

Geografska analiza koncepta Industrija 4.0

Kaja Krevs, Geografija - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Lucija Lapuh, izr. prof. dr. Simon Kušar

29. 09. 2022 | 10:00, 532
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Načrtovanje Turistično-literarne poti po Slovenskih Konjicah

Neža Šuligoj, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Polona Vilar

29. 09. 2022 | 10:00, 209C
Oddelek za slavistiko

Spomin in travma v postjugoslovanskem romanu

Sašo Puljarević, Južnoslovanski študiji - 2. stopnja - D

Mentor: izr. prof. dr. Tanja Petrović, izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec

29. 09. 2022 | 10:00, 115
Oddelek za geografijo

Pouk geografije za učence priseljence v slovenski osnovni šoli

Nina Gorjan, Geografija - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

29. 09. 2022 | 10:00, 119
Oddelek za psihologijo

Vpliv semantične bogatosti na hitrost procesiranja in prepoznave besed

Manca Jelenčič, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Grega Repovš

29. 09. 2022 | 10:00, 209C
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Spomin in travma v postjugoslovanskem romanu

Sašo Puljarević, Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Vanesa Matajc