28. 09. 2022 | 09:00, 119
Oddelek za psihologijo

Namera o odhodu iz organizacije z vidika teorije načrtovanega vedenja

Marko Šopar, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Katarina Babnik

29. 09. 2022 | 10:00, 119
Oddelek za psihologijo

Vpliv semantične bogatosti na hitrost procesiranja in prepoznave besed

Manca Jelenčič, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Grega Repovš

29. 09. 2022 | 11:30, spletna povezava
Oddelek za psihologijo

Povezanost osebnostnih lastnosti z inhibicijo, kognitivno fleksibilnostjo in delovnim spominom

Urška Kozamernik, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Anka Slana Ozimič, izr. prof. dr. Andreja Avsec

10. 10. 2022 | 12:00, Kabinet 129
Oddelek za psihologijo

Značilnosti žrtev nasilja v času epidemije covida-19

Iris Baruca, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: izr. prof. dr. Robert Masten