Oddelek za filozofijo

Oddelek za filozofijo

Raziskovalno delo na Oddelku za filozofijo

Trenutni raziskovalni projekti in mednarodna sodelovanja

J6-1811 Možnost idealizma za enaindvajseto stoletje S. Krečič Žižek

J6-2590 Heglova politična metafizika Z. Kobe

Bilateralni projekti

Št. projekta: BI-ME/21-22-003, znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2021-2022.

Vodja projekta: doc. dr. Nina Petek. Slovenski raziskovalci: red. prof. dr. Olga Markič, doc. dr. Maja Malec, mladi raziskovalec Timotej Prosen.

BI-RU/19-20-035 Med Baumgartnom in Kantom: Metafizični izvori transcendentalne estetike dr. Z. Kobe

 

Projekti Evropske komisije

Sodelavke in sodelavci oddelka