Studijski programi prve stopnje

Oddelek za filozofijo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Filozofija

Vsebine

Oddelek za filozofijo na prvi stopnji študija izvaja univerzitetni  študijski program FILOZOFIJA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjima smerema:

  • Filozofija – enopredmetna smer

Študentke in študenti v okviru prvostopenjskega študijskega programa usvojijo temeljno znanje o filozofski problematiki ter različnih teoretskih in metodoloških pristopih k njej. S podrobnim razčlenjevanjem izbranih filozofskih problemov in oblikovanjem njihovih rešitev, z branjem, analizo in interpretacijo izvirnih filozofskih besedil in skrbno presojo njihovih kompleksnih argumentov ter kritično uporabo strokovne literature razvijajo znanja, ki so potrebna za samostojno znanstveno in strokovno delo. Cilj študijskega programa je, da so po uspešnem zaključku diplomanti in diplomantke usposobljeni za znanstveno in strokovno delo na raziskovalnih in izobraževalnih institucijah oziroma za samostojno publicistično in prevajalsko delo na področju filozofije, humanistike in družboslovja ter za delo v knjižnicah (ne kot knjižničar ali knjižničarka), uredništvih založniških in medijskih hiš ter drugih kulturnih ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, raziskovanjem in negovanjem svetovne in domače filozofske in humanistične dediščine.

  • Filozofija - dvopredmetna smer

Študentke in študenti v okviru prvostopenjskega študijskega programa oziroma smeri pridobijo široko in hkrati poglobljeno temeljno znanje o filozofski problematiki ter o njenih različnih teoretskih in metodoloških pristopih. S podrobnim razčlenjevanjem izbranih filozofskih problemov in oblikovanjem njihovih rešitev, z branjem, analizo in interpretacijo izvirnih filozofskih besedil in skrbno presojo njihovih kompleksnih argumentov ter kritično uporabo strokovne literature razvijajo znanja, ki so potrebna za samostojno znanstveno in strokovno delo. Cilj študijskega programa je, da so po uspešnem zaključku diplomanti in diplomantke usposobljeni za znanstveno in strokovno delo na raziskovalnih in izobraževalnih institucijah oziroma za samostojno publicistično in prevajalsko delo na področju filozofije, humanistike in družboslovja ter za delo v knjižnicah (ne kot knjižničarka ali knjižničar), uredništvih založniških in medijskih hiš ter drugih kulturnih ustanovah, ki se ukvarjajo s spremljanjem, raziskovanjem in negovanjem svetovne in domače filozofske in humanistične dediščine.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Filozofija - enopredmetna smer
Antična filozofija 1 30 0 30 0 4 zimski
Antična filozofija 2 30 0 30 0 4 letni
Estetika 60 0 30 0 6 letni
Logika in argumentacija 30 0 30 0 4 zimski
Novoveška filozofija 1 60 0 0 0 5 zimski
Novoveška filozofija 2 30 30 0 0 5 letni
Ontologija 60 0 30 0 6 letni
Politična filozofija 30 0 30 0 4 zimski
Simbolna logika 30 0 30 0 4 letni
Spoznavna teorija 30 0 0 0 3 letni
Uvod v filozofijo 60 0 0 0 5 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Zunanji izbirni predmeti 4
Filozofija - dvopredmetna smer
Antična filozofija 1 30 0 30 0 4 zimski
Logika in argumentacija 30 0 30 0 4 zimski
Novoveška filozofija 1 60 0 0 0 5 zimski
Ontologija 60 0 30 0 6 letni
Spoznavna teorija 30 0 0 0 3 letni
Uvod v filozofijo 30 0 0 0 3 zimski
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Filozofija in humanistika 15 15 0 0 3 zimski
Filozofija religije 30 0 30 0 4 zimski
Filozofija zavesti in življenja 30 30 0 0 5 zimski
Moralna filozofija 30 30 0 0 5 zimski
Strukturalizem, psihoanaliza, filozofija 60 0 30 0 6 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Filozofija - enopredmetna smer
Azijske filozofije 60 0 30 0 6 zimski
Etika 60 0 30 0 6 zimski
Filozofija duha 30 30 0 0 5 letni
Filozofija in zgodovina znanosti 30 0 30 0 4 zimski
Filozofska antropologija 60 0 30 0 6 zimski
Hermenevtika 1 30 0 0 0 3 letni
Marksizem in kritična teorija 30 0 0 0 3 zimski
Osnove analitične filozofije 15 15 0 0 3 letni
Slovenska filozofija in filozofska terminologija 15 0 15 0 3 zimski
Srednjeveška in renesančna filozofija 1 30 0 30 0 4 zimski
Srednjeveška in renesančna filozofija 2 30 0 30 0 4 letni
Uvod v psihoanalizo 15 15 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Filozofija - dvopredmetna smer, Kultura in etika
Azijske filozofije, religije in kulture 30 30 0 0 5 letni
Estetika 60 0 30 0 6 letni
Etika 60 0 30 0 6 zimski
Moralna filozofija 30 30 0 0 5 zimski
Socialna filozofija 15 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 5
Filozofija - dvopredmetna smer, Filozofija splošno
Filozofija zgodovine 15 0 30 0 3 letni
Filozofska antropologija 60 0 30 0 6 zimski
Hermenevtika 1 30 0 0 0 3 letni
Osnove analitične filozofije 15 15 0 0 3 letni
Srednjeveška in renesančna filozofija 1 30 0 30 0 4 zimski
Strukturalizem, psihoanaliza, filozofija 60 0 30 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Azijske filozofije, religije in kulture 30 30 0 0 5 letni
Človek in kozmos v renesansi 15 15 0 0 3 letni
Filozofija zgodovine 15 0 30 0 3 letni
Praktična filozofija med Kantom in Heglom 30 0 30 0 4 letni
Semiotika 15 15 0 0 3 letni
Socialna filozofija 15 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Azijske filozofije 60 0 30 0 6 zimski
Fenomenologija 1 30 30 0 0 5 zimski
Filozofija in zgodovina znanosti 30 0 30 0 4 zimski
Filozofija narave 30 0 30 0 4 zimski
Filozofija zavesti in življenja 30 30 0 0 5 zimski
Filozofska antropologija 60 0 30 0 6 zimski
Hermenevtika 2 30 30 0 0 5 zimski
Marksizem in kritična teorija 30 0 0 0 3 zimski
Metafizika 60 0 30 0 6 zimski
Nemška klasična filozofija 60 0 0 0 5 zimski
Politična filozofija 30 0 30 0 4 zimski
Slovenska filozofija in filozofska terminologija 15 0 15 0 3 zimski
Sodobna analitična filozofija 15 15 0 0 3 zimski
Srednjeveška in renesančna filozofija 1 30 0 30 0 4 zimski
Strukturalizem, psihoanaliza, filozofija 60 0 30 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Antična filozofija 2 30 0 30 0 4 letni
Antropologija simbolnih form 30 0 0 0 3 letni
Azijske filozofije, religije in kulture 30 30 0 0 5 letni
Človek in kozmos v renesansi 15 15 0 0 3 letni
Estetika 60 0 30 0 6 letni
Fenomenologija 2 45 0 15 0 5 letni
Filozofija duha 30 30 0 0 5 letni
Filozofija jezika 30 30 0 0 5 letni
Novoveška filozofija 2 30 30 0 0 5 letni
Praktična filozofija 30 0 30 0 4 letni
Simbolna logika 30 0 30 0 4 letni
Socialna filozofija 15 0 30 0 3 letni
Srednjeveška in renesančna filozofija 2 30 0 30 0 4 letni
Uvod v psihoanalizo 15 15 0 0 3 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Filozofija - enopredmetna smer
Antropologija simbolnih form 30 0 0 0 3 letni
Diplomsko delo 0 0 0 0 5 letni
Fenomenologija 1 30 30 0 0 5 zimski
Fenomenologija 2 45 0 15 0 5 letni
Filozofija jezika 30 30 0 0 5 letni
Filozofija narave 30 0 30 0 4 zimski
Hermenevtika 2 30 30 0 0 5 zimski
Metafizika 60 0 30 0 6 zimski
Nemška klasična filozofija 60 0 30 0 6 zimski
Normativna etika in teorija delovanja 30 0 0 0 3 letni
Praktična filozofija 30 0 30 0 4 letni
Sodobna analitična filozofija 15 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Filozofija - dvopredmetna smer, Kultura in etika
Človek in kozmos v renesansi 15 15 0 0 3 letni
Diplomsko delo - D 0 0 0 0 3 letni
Filozofija in humanistika 15 15 0 0 3 zimski
Filozofija religije 30 0 30 0 4 zimski
Praktična filozofija 30 0 30 0 4 letni
Praktična filozofija med Kantom in Heglom 30 0 30 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 4
Zunanji izbirni predmeti 5
Filozofija - dvopredmetna smer, Filozofija splošno
Diplomsko delo - D 0 0 0 0 3 letni
Fenomenologija 1 30 30 0 0 5 zimski
Filozofija zavesti in življenja 30 30 0 0 5 zimski
Nemška klasična filozofija 60 0 0 0 5 zimski
Normativna etika in teorija delovanja 30 0 0 0 3 letni
Semiotika 15 15 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Azijske filozofije, religije in kulture 30 30 0 0 5 letni
Človek in kozmos v renesansi 15 15 0 0 3 letni
Filozofija zgodovine 15 0 30 0 3 letni
Praktična filozofija med Kantom in Heglom 30 0 30 0 4 letni
Semiotika 15 15 0 0 3 letni
Socialna filozofija 15 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Azijske filozofije 60 0 30 0 6 zimski
Fenomenologija 1 30 30 0 0 5 zimski
Filozofija in zgodovina znanosti 30 0 30 0 4 zimski
Filozofija narave 30 0 30 0 4 zimski
Filozofija zavesti in življenja 30 30 0 0 5 zimski
Filozofska antropologija 60 0 30 0 6 zimski
Hermenevtika 2 30 30 0 0 5 zimski
Marksizem in kritična teorija 30 0 0 0 3 zimski
Metafizika 60 0 30 0 6 zimski
Nemška klasična filozofija 60 0 0 0 5 zimski
Politična filozofija 30 0 30 0 4 zimski
Slovenska filozofija in filozofska terminologija 15 0 15 0 3 zimski
Sodobna analitična filozofija 15 15 0 0 3 zimski
Srednjeveška in renesančna filozofija 1 30 0 30 0 4 zimski
Strukturalizem, psihoanaliza, filozofija 60 0 30 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Antična filozofija 2 30 0 30 0 4 letni
Antropologija simbolnih form 30 0 0 0 3 letni
Azijske filozofije, religije in kulture 30 30 0 0 5 letni
Človek in kozmos v renesansi 15 15 0 0 3 letni
Estetika 60 0 30 0 6 letni
Fenomenologija 2 45 0 15 0 5 letni
Filozofija duha 30 30 0 0 5 letni
Filozofija jezika 30 30 0 0 5 letni
Novoveška filozofija 2 30 30 0 0 5 letni
Praktična filozofija med Kantom in Heglom 30 0 30 0 4 letni
Simbolna logika 30 0 30 0 4 letni
Socialna filozofija 15 0 30 0 3 letni
Srednjeveška in renesančna filozofija 2 30 0 30 0 4 letni
Uvod v psihoanalizo 15 15 0 0 3 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka