29. 09. 2022 | 10:00, 3-Tobačna
Oddelek za slavistiko

Jezikovna analiza izbranih poljskih in francoskih besedil na spletu

Karmen Mella, Polonistika - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Maria Zofia Wtorkowska

29. 09. 2022 | 10:00, 209C
Oddelek za slavistiko

Spomin in travma v postjugoslovanskem romanu

Sašo Puljarević, Južnoslovanski študiji - 2. stopnja - D

Mentor: izr. prof. dr. Tanja Petrović, izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec

29. 09. 2022 | 11:00, 3-Tobačna
Oddelek za slavistiko

Analiza izbranih poljskih in slovaških nekonvencionalnih replik, ki temeljijo na homonimiji, polisemiji ali rimi

Polona Leskovar Jereb, Polonistika - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Maria Zofia Wtorkowska

29. 09. 2022 | 12:00, 3-Tobačna
Oddelek za slavistiko

Primerjava frazemov s komponento »PES« v poljskem in slovaškem jeziku

Tanja Bradeško, Polonistika - 1. stopnja DVO

Mentor: izr. prof. dr. Maria Zofia Wtorkowska