29. 09. 2022 | 10:00, 532
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Načrtovanje Turistično-literarne poti po Slovenskih Konjicah

Neža Šuligoj, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Polona Vilar

29. 09. 2022 | 11:00, 532
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Etične dileme knjižničarjev pri normativni kontroli avtorjev in gesel v Sloveniji

Lucija Nared, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Marija Petek