Oddelek za filozofijo

Oddelek za filozofijo

O Oddelku za filozofijo

O oddelku

Oddelek za filozofijo omogoča zelo kompleksno poučevanje filozofije, v katerem so zastopane vse vodilne usmeritve sodobne filozofije (fenomenologija, hermenevtika, analitična filozofija, strukturalizem in psihoanaliza). Marsikje v svetu so filozofski oddelki razdeljeni po filozofskih smereh, tako da ima ena univerza zastopano eno smer, npr. analitično, druga pa drugo, npr. fenomenološko. V nasprotju s tem pa je zavestna odločitev našega oddelka, da so v njem zastopane vse aktualne filozofske orientacije. Ta odločitev za pluralnost in sožitje je prednost, ki jo narekuje predvsem zavezanost dialogu. Ta drža in znanstvena odmevnost članov oddelka doma in v tujini izpričujeta njegovo nesporno vitalnost.

Katedre

  • Katedra za zgodovino filozofije in fenomenologijo
  • Katedra za logiko, analitično filozofijo in spoznavno teorijo
  • Katedra za ontologijo in filozofsko sistematiko
  • Katedra za socialno filozofijo, filozofijo zgodovine in teoretsko psihoanalizo

Sodelavke in sodelavci oddelka