Hermenevtika 1

Hermenevtika 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Komel Dean

Vsebina

Predavanja se bodo osredotočila predvsem na obravnavo naslednjih hermenevtičnih koncepcij:
-hermenevtika kot veščina interpretacije,
- hermenevtika in metodologija humanističnih in družboslovnih ved,
- hermenevtika in filozofija,
- fenomenološka hermenevtika,
- anticipacija razumevanja ,
- časovnost in zgodovinskost razumevanjske situacije,
- jezik kot predpostavka hermenevtike,
- razlaganje tekstov,
- pripoved in jezikovni kontekst,
- filozofska terminologija,
- bivanje in spoznavanje kot interpretacija,
- hermenevtika in metafizika,
- hermenevtična drugost kot filozofsko, humanistično in interkulturno vprašanje,
- svoboda in »duh časa«,
- problem hermenevtične »etike«,
- razmerje filozofije do umetnosti in religije,
- politika (ne)razumevanja.