Kontakt

+386 1 4213 590
anja.podlesek@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

torek 12:00-13:30, v živo ali na daljavo;
najava obiska na:
https://calendly.com/poljanseka/govorilne-ure

Kabinet

129B

Oddelek za psihologijo

prof. dr. Anja Podlesek

Anja Podlesek je redna profesorica za psihološko metodologijo na Oddelku za psihologijo FFUL.

Izobrazba: 1996 univ. dipl. psih., 1999 magistrica znanosti, 2001 doktorica znanosti, vse na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Izvolitve v naziv: 1998 asistentka, 2005 docentka, 2011 izredna profesorica, 2022 redna profesorica za psihološko metodologijo
Zaposlitve: od leta 1996 na Oddelku za psihologijo, od leta 2011 na mestu visokošolske učiteljice.

Pedagoško delo

Dodiplomski študij psihologije:
- predavanja pri predmetih Opisna statistika in Statistično zaključevanje
- predavanja pri predmetu Osnove psihološkega merjenja
- izbirni predmet Kvalitativno psihološko raziskovanje

Podiplomski študij psihologije:
- seminar pri predmetu Uporabna psihometrija
- Magistrski seminar

Doktorski študij različnih smeri psihologije na programu Družboslovje in humanistika:
- predavanja pri predmetu Raziskovalna metodologija v psihologiji
- sodeluje pri predmetu Teorije in pristopi v psihologiji in pri doktorskem seminarju na študiju Eksperimentalne psihologije

Sodeluje pri predmetih Interdisciplinarno znanstveno-raziskovalno delo na študiju 3. st. Varstvo okolja in Izbrana poglavja iz psihološke statistike na študiju 3. st. Statistika.

Raziskovalno delo

Raziskovalni interesi:

 • kognitivna psihologija (kognitivni treningi, kognitivni nadzor, kognitivna obremenitev, vidna pozornost, vidno zaznavanje),
 • psihofizika in psihometrija (razvoj novih psihometričnih pripomočkov, uporabnost psihofizioloških meritev in drugih metod v psihološkem merjenju)

Sodelovanje v raziskovalnih in razvojnih programih in projektih:

 • P5-0110 Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognicije (2019-2024, vodja programske skupine)
 • Seznam nacionalnih raziskovalnih projektov
 • projekt Supervizirana praksa psihologov: Razvoj programa usposabljanja mentorjev in modela supervizirane prakse (SUPER PSIHOLOG) (2015-2016, Norveški finančni mehanizem 2009-2014, vloga: vodja projekta)
 • PESCA – projekt o vzgoji za zdravo prehrano (projekt v okviru programa INTERREG IV Slovenija – Italija 2007–2013, 2011-2014, vloga: vodja projektnega partnerja)
 • The International Psychiatry Resident/Trainee Burnout Study: Europe BOSS 2008 (vloga: raziskovalka, vodji: Julian Beezhold, Nikolina Jovanović)
 • evropska raziskava o stališčih v prometu SARTRE 4 (vloga: raziskovalka, vodja: Marko Polič, 2009-2012)
 • evalvacijska študija Motivacijski dejavniki v izobraževanju mladine in odraslih (vloga: raziskovalka, vodja: Melita Puklek Levpušček, 2010-2012)
 • ESS projekt Razvoj govora in bralne zmožnosti v predšolskem in šolskem obdobju (2009-2011, vloga: raziskovalka, vodja: Ljubica Marjanovič Umek)
 • ESS projekt “Vzpostavitev mentorske mreže in usposabljanje za supervizirano prakso psihologov” (vloga: raziskovalka, vodja: Vlasta Zabukovec, 2009-2010)
 • ESS projekt “Evalvacija vzgoje in izobraževanja v RS: Povezanost psihosocialnih dejavnikov z učnimi dosežki slovenskih učencev v 4. in 8. razredu osnovne šole ter dijakov v 1. letniku srednjih šol – sekundarne analize podatkov TIMSS in PISA” (vloga: raziskovalka, vodja: Maja Zupančič, 2008-2009)

Strokovne aktivnosti

 • članica Društva psihologov Slovenije (članica Strokovnega sveta, članica delovne skupine za pripravo Zakona o psihološki dejavnosti, sodelovala pri pripravi Etičnega kodeksa psihologov Slovenije)
 • Od leta 2012 pomožna urednica revije Psihološka obzorja (2005–2008: glavna in odgovorna urednica revije)
 • Od leta 2022 članica Evropskega odbora za podeljevanje certifikata EuroPsy (Evropskega certifikata iz psihologije) pri Evropski zvezi psiholoških združenj (EFPA). V letih 2012-2020 je bila predsednica Nacionalnega odbora za podeljevanje EuroPsy.
 • Recenzentka prispevkov za revije: Psihološka obzorja, International Journal of Rehabilitation Research, International Journal of Kinesiology in Higher Education, Journal of Health Psychology, Slovenian Journal of Public Health, Studia Psychologica, Psychological Reports, Review of Psychology, Društvena istraživanja, Psihologijske teme, Frontiers.
 • Sodelovanje pri organizaciji nacionalnih psiholoških kongresov in mednarodnih konferenc: 8. konference o facetni teoriji, 2. balkanskega srečanja znanosti o vidu, 8. in 13. psihološke konference Alpe-Jadran, 3., 4. in 5. kongresa psihologov Slovenije, simpozija Context in Psychology V, konference 2. Rostoharjevi dnevi, konference 1st Conference on Supervised Practice of Psychologists, 17. evropskega kongresa psihologov.
 • V letih 2003–2005 članica Komisije za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju pri Ministrstvu RS za šolstvo, znanost in šport.
 • V letih 2003-2015 članica Komisije za dodiplomski in magistrski študij FF, od leta 2017 članica Senata FF.
 • V letih 2003-2013 koordinatorka za bolonjski proces na Oddelku za psihologijo.

Priznanja

 • 2008 - priznanje FF 
 • 2017 - Zlata plaketa UL za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja in za krepitev ugleda Univerze
 • 2019 - častni naziv Kongresna ambasadorka Slovenije (Slovenski ambasadorski program).

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu