Govorilne ure

ponedeljek: od 11.00 do 12.30 ure, po predhodnem dogovoru po e-poštiKabinet

545

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

izr. prof. dr. Tanja Merčun Kariž

Dr. Tanja Merčun Kariž je izredna profesorica na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Po diplomi iz bibliotekarstva je delala kot mlada raziskovalka in leta 2012 doktorirala s področja informacijske znanosti z disertacijo “Visualization of results and navigation support in user interfaces of bibliographic information systems”. Je vodja katedre za informacijsko znanost in predava predmete, povezane z raziskovalnimi metodami, sistemi za poizvedovanje in organizacijo informacijskih virov.

Njene raziskave se osredotočajo na načrtovanje in vrednotenje bibliografskih informacijskih sistemov, uporabo FRBR/LRM v uporabniških vmesnikih, uporabniško izkušnjo ter metode za vrednotenje knjižničnih storitev in informacijskih sistemov. 

 

Izobrazba

 • 2012: doktorat znanosti s področja informacijske znanosti (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)
 • 2007: univerzitetna diploma s področja bibliotekarstva (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

Akademska kariera

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

 • 2023- : vodja katedre za informacijsko znanost
 • 2023- : vodja raziskovalnega programa "Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov"
 • 2021-2023: predstojnica oddelka
 • 2016 - : visokošolska učiteljica
 • 2012 - 2018: raziskovalna sodelavka na projektih
 • 2007 - 2012: mlada raziskovalka

Nazivi

 • 2023: izredna profesorica za področje informacijske znanosti
 • 2013: docentka za področje informacijske znanosti
 • 2008: asistentka za področje informacijske znanosti

Študijski obiski v tujini:  Norwegian University of Science and Technology (NTNU, Trondheim), Tampere University, Univerza v Zadru

Nagrade: 

 • Nagrada za doktorsko nalogo: Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award – Highly Commended Award  (2012)
 • Kalanova nagrada Združenja bibliotekarskih društev Slovenije za strokovno in znanstveno delo na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti (2011)

Strokovna dejavnost

 • članica Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost (2018 - )
 • članica Društva bibliotekarjev Ljubljane, ZBDS (2004 - )
  • članica Uredniškega sveta revije Knjižnica (2021–2025)
  • članica upravnega odbora Kalanovega sklada ((2021–2025)
  • članica izvršnega odbora (2011-2015)
 • članstvo v programskih odborih mednarodnih konferenc
  • TPDL 2020 Theory and Practice of Digital Libraries (co-chair)
  • ICADL 2018 The 20th International Conference On Asia-Pacific Digital Libraries
  • ELAG European Library Automation Group (2010-2013)
 • recenzentsko delo (recenzije za revije Journal of Documentation, International Journal on Digital Libraries, Information Research, Libellarium)
 • članica delovne skupine FRBR/BCM Review group pri IFLA (2013-2021)

Izbrani članki

Švab, K., & Merčun, T. (2021). Uporabniška izkušnja v COBISS+ = COBISS+ user experience. Organizacija znanja, 26(1-2), 2126003. https://doi.org/10.3359/oz2126003

Salaba, A., & Merčun, T. (2020). Visualizations of bibliographic information: A user experience study. Journal of Librarianship and Information Science52(1), 271-287. https://doi.org/10.1177/0961000618804014

Salaba, A., Merčun, T., & Aalberg, T. (2018). Complexity of work families and entity-based visualization displays. Cataloging & Classification Quarterly56(7), 628-652. https://doi.org/10.1080/01639374.2018.1529008

Merčun, T., Žumer, M., & Aalberg, T. (2017). Presenting bibliographic families using information visualization: evaluation of FRBR?based prototype and hierarchical visualizations. Journal of the Association for Information Science and Technology, 68(2), 392-411. https://doi.org/10.1002/asi.23659

Merčun, T., Žumer, M., & Aalberg, T. (2016). Presenting bibliographic families: Designing an FRBR-based prototype using information visualization. Journal of Documentation, 72(3), 490-526. http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JD-01-2015-0001

Pisanski, J., Merčun, T., & Žumer, M. (2015). FRBR: The Way Forward. Przegląd Biblioteczny, 83(1), 62-72.

Merčun, T., Švab, K., Harej, V., & Žumer, M. (2013). Creating better library information systems: The Road to FRBR-Land. Information Research: An International Electronic Journal, 18(3). http://InformationR.net/ir/18-3/colis/paperC07.html 

Merčun, T., & Žumer, M. (2008). Vizualizacija informacij v sistemih za poizvedovanje. Knjižnica, 52(2/3), 95-114. 

Merčun, T., & Žumer, M. (2008). New generation of catalogues for the new generation of users: a comparison of six library catalogues. Program, 42(3), 243-261.

 

Objavljeni prispevki na konferencah 

Kuhar, M., & Merčun, T. (2020). Starting a search: Exploring the differences in two digital libraries. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 57(1), e341. https://doi.org/10.1002/pra2.341

Aalberg, T., Merčun, T., & Žumer, M. (2017). Interactive displays for the next generation of entity-centric bibliographic models. In Digital Libraries: data, information, and knowledge for digital lives, 19th International Conference on Asian Digital Libraries, ICADL 2017 (pp. 199-211). Springer.

Salaba, A., & Merčun, T. (2017). User interactions with bibliographic information visualizations. In Research and advanced technology for digital libraries, 21st International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2017 (pp. 579-584). Springer.

Merčun, T., & Žumer, M. (2017). Exploring the influences on pragmatic and hedonic aspects of user experience. Information Research, 22(1), CoLIS paper 1621. http://InformationR.net/ir/22-1/colis/colis1621.html

Merčun, T., Salaba, A., & Žumer, M. (2016). User testing of prototype systems in two different environments: Preliminary results. In Digital libraries: knowledge, information, and data in an open access society, 18th  International Conference on Asian Digital Libraries (pp. 104-109). Springer.

Aalberg, T., Merčun, T., & Žumer, M. (2016). BIBSURF—Discover bibliographic entities by searching for units of interest, ranking and filtering. In 2016 IEEE/ACM Joint Conference on Digital Libraries (JCDL) (pp. 207-208). IEEE.

Merčun, T., & Žumer, M. (2014). Dimensions of User Experience and Reaction Cards. In ICADL 2014: The Emergence of Digital Libraries–Research and Practices, LNCS 8839 (pp. 365-370). Springer.

Švab, K., Merčun, T., & Žumer, M. (2014). Researching bibliographic data with users: examples of 5 qualitative studies. In LIDA 2014 Proceedings: Libraries in the digital age, Assesing libraries and library users and use, Zadar, Croatia.

Merčun, T., & Žumer, M. (2013). User perception of 4 hierarchical layouts. In ASIS&T 2013: Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 50(1), 1-3. [poster]

Merčun, T., & Žumer, M. (2013). Every User His Visualization? User Performance and Preferences of Different Hierarchical Layouts. In ICADL 2013: Digital Libraries: Social Media and Community Networks,LNCS 8279 (pp. 184-185). Springer.  [poster]

Merčun, T., Žumer, M., & Aalberg, T. (2012). Presenting and Exploring the Complexity of Bibliographic Relationships. In ICADL 2012: The Outreach of Digital Libraries: A Globalized Resource Network, LNCS 7643 (pp. 63-66). Springer.

Merčun, T., Žumer, M., & Aalberg, T. (2012). FrbrVis: An information visualization approach to presenting FRBR work families. In TPDL 2012: Theory and Practice of Digital Libraries, LNCS 7489 (pp. 504-507). Springer. [demo]

Aalberg, T., Merčun, T., & Žumer, M. (2011). Coding FRBR-structured bibliographic information in MARC. In ICADL 2011: Digital Libraries: For Cultural Heritage, Knowledge Dissemination, and Future Creation, LNCS 7008 (pp. 128-137). Springer.

Žumer, M., Pisanski, J., Vilar, P., Harej, V., Merčun, T., & Švab, K. (2011). Breaking barriers between old practices and new demands : the price of hesitation. In IFLA 2011: Libraries beyond libraries: integration, innovation and information for all (11 p.). https://www.ifla.org/past-wlic/2011/80-zumer-en.pdf

Merčun, T., & Žumer, M. (2011). Making Web 2.0 work for users and libraries. In Gupta, D. & Savard, R.(eds), Marketing libraries in a Web 2.0 world, IFLA publications, 145 (pp. 13-22). Berlin; New York: De Gruyter: Saur.

 

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu