Upravljanje z informacijskimi viri

Upravljanje z informacijskimi viri

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žumer Maja, red. prof. dr. Bartol Tomaž

Vsebina

• organizacija informacijskih virov, ter razumevanje razlik med klasičnimi in elektronskimi informacijskimi viri
• pridobivanje elektronskih (spletnih) informacijskih virov
o vrednotenje
o problemi avtorskih pravic
o odprti dostop
o licenciranje
o konzorciji
o financiranje
• vzdrževanje in ohranjanje online informacijskih virov
• ovrednotenje različnih informacijskih virov, njihove uporabe, obsega, koristnosti
• usposabljanje uporabnikov za njihovo uporabo
• arhiviranje
• repozitoriji
• upravljanje raziskovalnih podatkov