Oddelek za filozofijo

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Oddelčne komisije in tutorstvo

Oddelčne komisije in tutorstvo

Skrbnika študijskih programov
 doc. dr. Maja Malec (1. stopnja)
 red. prof. dr. Janko Lozar Mrevlje (2. stopnja)

Komisija za kakovost   
red. prof. dr. Zdravko Kobe
red. prof. dr. Janko Lozar Mrevlje
doc. dr. Sebastjan Vörös
doc. dr. Blaž Zabel
Arne Kušej
Anamarija Planšak
Nesa Vrečer

Predstavnik za mednarodno sodelovanje (Erasmus)
 
red. prof. dr. Dean Komel

Predstavnica študentov              
Tonya Žagar Savić ( tonya.zagar.savic@gmail.com)

Predstavnik tutorjev     
Matej Kapus (matej_kapus_24@hotmail.com)

Koordinatorica za študente s posebnimi potrebami      
doc. dr. Valentina Hribar Sorčan

Mentorji letnikov v študijskem letu 2022/23: 
1. stopnja
1. letnik: Maja Malec (maja.malec@ff.uni-lj.si
2. letnik: Nina Petek (nina.petek@ff.uni-lj.si
3. letnik: Vojko Strahovnik (vojko.strahovnik@ff.uni-lj.si

2. stopnja: doc. dr. Simon Hajdini (simon.hajdini@ff.uni-lj.si

3. stopnja:  doc. dr. Valentina Hribar Sorčan (valentina.hribarsorcan@ff.uni-lj.si