Oddelek za filozofijo

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Oddelčne komisije in tutorstvo

Oddelčne komisije in tutorstvo

Skrbnika študijskih programov
doc. dr. Maja Malec (1. stopnja)
red. prof. dr. Janko Lozar Mrevlje (2. stopnja)

Koordinator za doktorski študij Filozofije
doc. dr. Simon Hajdini

Koordinatorka za doktorski študij Teoretske psihoanalize
red. prof. dr. Eva D. Bahovec

Komisija za kakovost    
red. prof. dr. Zdravko Kobe
red. prof. dr. Janko Lozar Mrevlje
doc. dr. Sebastjan Vörös
doc. dr. Blaž Zabel
Andraž Dolinšek
Izabella Rajh
Tonya Žagar Savić

Koordinatorica za študente s posebnimi potrebami      
doc. dr. Valentina Hribar Sorčan

Koordinator za mednarodno sodelovanje (Erasmus)    
red. prof. dr. Dean Komel

Koordinator za mednarodno sodelovanje (Ceepus)      
red. prof. dr. Janko Lozar Mrevlje

Koordinator za Alumne FF
doc. dr. Blaž Zabel

Predstavnica študentov  v ŠSFF
Tonya Žagar Savić (tonya.zagar.savic@gmail.com)

Predstavniki tutorjev     

  • Tonya Žagar Savić, koordinatorka
  • Sofija Ivandič
  • Neža Marussi
  • Sara Kukaj
  • Peter Tull


Mentorji letnikov v študijskem letu 2022/23: 

1. stopnja 
1. letnik: doc. dr. Maja Malec (maja.malec@ff.uni-lj.si
2. letnik: doc. dr. Nina Petek (nina.petek@ff.uni-lj.si
3. letnik: izr. prof. dr. Vojko Strahovnik (vojko.strahovnik@ff.uni-lj.si

2. stopnja:
1. letnik: doc. dr. Simon Hajdini (simon.hajdini@ff.uni-lj.si
2. letnik: doc. dr. Sebastjan Vörös (sebastjan.voros@ff.uni-lj.si)