Govorilne ure

torek 10.00-11.30

Kabinet

110

Oddelek za zgodovino

prof. dr. Božo Repe

IZOBRAZBA

 • 1992: doktor znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

 • 1986: univerzitetni diplomiran profesor zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

AKADEMSKA IN POKLICNA KARIERA

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2002: redni profesor za sodobno slovensko in občo zgodovino

 

Gostovanja:

 • 2001: Univerza Komensky v Bratislavi

 • 1996: univerza Vytatus Magnus v Kaunasu

 

Gostujoča predavanja:

 • 2019: Panteion university of social and political sciences, Atene 

 • 2017: Univerza v Gentu

 • 2017: Svobodna univerza v Bruslju

 • 2012: Karlova univerza v Pragi

 • 2009: Univerza v Gradcu

 • 2004: Norveška univerza v Trondheimu

 • 2002: Univerza v Neuchâtelu

 • 2000: Inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo (Univerza na Dunaju)

 • 1999: Inštitut za nacionalno zgodovino Makedonije in Univerza v Skopju

 

Vodenje raziskovalnega projekta

 • 2017– : vodja ARRS raziskovalnega projekta Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva

 

Raziskovalni projekti

 • 2019–2021: Legacy of Yugoslavia and the future of the Region

 • 2017–: član ARRS raziskovalnega projekta Begunci – nikoli dokončana zgodba

 • 2014–2017: član ARRS raziskovalnega projekta Slovenski diplomati in zunanjepolitični vidiki osamosvajanja Republike Slovenije, 1980–1992

 • 2010– : član ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

 • 2009–2012: član ARRS raziskovalnega projekta Manevrska struktura Narodne zaščite v organih za notranje zadeve leta 1990

 • 2008 –: Mauthausen Survivors Documentation Project

 • 1996–2000: član ARRS raziskovalnega projekta Arhivistična raziskava

 • 1997–1999: član ARRS raziskovalnega projekta Slovenska zgodovina

 • 1996–1998: član ARRS raziskovalnega projekta Nemci na Slovenskem 19411955

 

Vodenje bilateralnega projekta

 • 1998–1999: Slovenci in Makedonci v Jugoslaviji

 

Vodstvene funkcije

 • 2009– : vodja ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

 • 2003– : član senata Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

 • 1999–2001: predstojnik Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani

 

Članstvo v interesnih združenjih

 • 2017–: DMMK Association Forum: Forum fort he International and Interdisciplinary Research Group, The Double Monarchy and the Middle Kingdom

 • 2002–: Mauthausen Survivors Research Project (Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien)

 • 1999–: član Bureau of the International Committee for the History of the Second World War

 • 1999–: član Joint History Project (Centre for Democracy and Reconciliation in South East Europe)

 

Druge vloge na strokovnem področju

 • 2007: predsednik maturitetne komisije

 • 2003–2004: vodja slovenskega dela slovensko-avstrijske zgodovinske komisije

 • 2000– : članstvo v uredniškem odboru revije Zgodovinski časopis: glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije

 • 1996–1998: predsednik komisije za prenovo učnih načrtov za zgodovino

 • 1996–1998: član Nacionalnega kurikularnega sveta

 • 1985–: članstvo v uredniškem odboru revije Borec: revija za zgodovino, literaturo in antropologijo

 

Nagrade in štipendije

 • 2016: prejemnik nagrade KLIO: Nagrada Zveze zgodovinskih društev Slovenije za raziskovalno delo v zgodovinopisju za delo S puško in knjigo: narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941–1945

 • 1997: Tempus štipendija na Institut d'histoire du temps present, Paris

 • 1996: štipendija Inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo, Dunaj

 • 1995: štipendija francoske vlade na Centre International d'Erudes Pédagogiques de Sévres, Paris

 • 1994: štipendija Inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo, Dunaj

 • 1992: štipendija vlade ZDA na UCLA, Los Angeles

RAZISKOVALNA PODROČJA 

Položaj Slovencev v različnih državnih tvorbah; srednja in jugovzhodna Evropa ter Jugoslavija; demokracija, parlamentarizem in civilna družba; nacionalna vprašanja, mednacionalni odnosi, diplomacija; pouk zgodovine in metodološki problemi zgodovinopisja.

Repe, Božo. 2015. Milan Kučan, prvi predsednik. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Repe, Božo. 2015. S puško in knjigo: narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941–1945. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Repe, Božo. 2002. Jutri je nov dan: Slovenci in razpad Jugoslavije. Ljubljana: Modrijan.

Repe, Božo. 1992. »Liberalizem« v Sloveniji. Ljubljana: RO ZZB NOV Slovenije.

Repe, Božo. 1990. Obračun s Perspektivami. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče

Celotna bibliografija

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu