Vsebine v popularni kulturi

Vsebine v popularni kulturi

Stopnja: 1

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Blatnik Andrej

• Spoznavanje z razvojem razmerja med 'visoko' in popularno kulturo od njegovih začetkov v času weimarske klasike do današnjih dni.
• Spoznavanje osnovne teorije popularne kulture in kulturne industrije (Adorno, Benjamin, Williams, Baudrillard, Jameson, Bourdieu …) in ob izbranih primerih soočanje z različnimi oblikami kulturnega posredovanja in z uporabo književnih vsebin v sekundarnih medijih (prehodi v film, strip, glasbo, digitalne medije).
• Kritična refleksija in ugotavljanje prednosti in slabosti novega medija.

Storey, John. (1996). Cultural Studies & The Study of Popular Culture. Theories and Methods. Edinburgh University Press.
Blatnik, Andrej. (2005). Neonski pečati. Književnost v digitalnem času. LUD Literatura.
Spiegelman, Art. (2003). Maus. Založba ZRC.
Kapuscinski, Ryszard. (1999). Cesar. Cankarjeva založba.
Adorno, Theodor in Horkheimer, Max. (2002). Dialektika razsvetljenstva. Studia Humanitatis.