Teorija zgodovine

Teorija zgodovine

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Verginella Marta

Predmet obravnava najpomembnejše utemeljitve konceptualne zgodovine, problematizira epistemološka vprašanja, ki zadevajo pisanje zgodovine in zgodovinarjevo preučevanje preteklosti. Študente in študentke seznanja z zgodovino zgodovinopisja in refleksijo o nepristranskosti zgodovinarja, zgodovinski resnici, verodostojnosti rekonstrukcije dogodenega, pomenu naracije, časovni členitvi (zgodovinski čas, zgodovina dolgega trajanja, dogodek in struktura) in vlogi interdisciplinarnosti v posameznih zgodovinopisnih poljih (socialna, historično antropološka, demografska zgodovina).
Študent oziroma študentka se seznani s sodobnimi zgodovinopisnimi usmeritvami in z najbolj aktualnimi zgodovinopisnimi razpravami o zgodovinopisni rabi pisnih in ustnih pričevanj (regresivna metoda, indiciarna metoda, oral history, raba fotografije kot zgodovinopisnega vira), o pisanju nacionalne in etnocentrične zgodovine. Poseben poudarek je posvečen tudi razpravam o javni rabi zgodovine, odnosu med spominom in zgodovino, razmerju med individualnim in kolektivnim spominom, med zgodovino in spominom.

- P. Burke, Revolucija v francoskem zgodovinopisju, Ljubljana 1995, 167 str.
- M. Bloch, Apologija zgodovine ali poklic zgodovinarja, Ljubljana 1996, 183 str.
- R. Koselleck, Pretekla prihodnost, Ljubljana 1999, 401 str.
- K. Jenkins, On ‘What is history?’, London in New York 1995, 200 str.
- P. Veyne, So Grki verjeli v svoje mite, Ljubljana 1999, 258 str.
- J. W. Scott, Gender and the Politics of History, New York 1988, 267 str.
- M. Sahlins, Islands of History, Chicago 1985, 180 str.
- E. J. Hobsbawm in T. Ranger (ur.), The Invention of Tradition, Cambridge 1983.
- G. Levi, Nematerialna dediščina, Ljubljana 1996, 237 str.
- M. Halbwachs, Kolektivni spomin, Ljubljana 2001, 264 str.
- A. Momigliano, Razprave iz historiografije, I. in II. el, Ljubljana, 1988, 321 str.
- K. Pomian, Red časa, Ljubljana 2010, 375 str.
- S. Buck- Morss, Hegel, Haiti in univerzalna zgodovina,Ljubljana, 2012, 173 str.