Teoretska arheologija

Teoretska arheologija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novaković Predrag

Predmet v prvem delu vsebuje pregled glavnih teorij znanosti, navajanih v arheološki literaturi (Popper, Kuhn, Hempel, verifikacionizem...), pregled razvoja hermenevtične in fenomenološke interpretacije v arheologiji. V drugem delu so predstavljena poglavja iz glavnih arheoloških epistemoloških in interpretativnih pristopov: nomotetično-deduktivne epistemologije in teorije srednjega dometa v ameriški novi arheologiji, postmoderne teorije v arheologiji, diskurz arheologije spolov, nacionalistični diskurz v arheologiji.

BINFORD L., An Archaeological Perspective, Seminar Press 1972. (464 str.) COBISS.SI-ID - 28288354
CLARKE D., Analytical Archaeology. Methuen 1971. (684 str.) COBISS.SI-ID - 28290402
JOHNSON M., Archaeological theory: an introduction. Wiley-Blackwell 2010.(307 str.) COBISS.SI-ID - 43577698
KLEJN L., Panorama teoretske arheologije (1. in 2. del). Arheo 1, 2, Ljubljana 1980, 1981. (1-16; 1-42) COBISS.SI-ID - 6930434
HODDER I., Theory and practice in archaeology. Routledge 1992, poglavja Theory, Practice and Praxis, (1-7s.); Symbolism, Meaning and Context, (11-23s.); Post-processual Archaeology (83-91s.); The Processual Reaction (145-154s.); The Postprocessual reaction (160-168s.); Archaeology and the Postmodern (275-280s.). COBISS.SI-ID - 28293218
SHANKS M. and TILLEY C., Re-constructing Archaeology : theory and practice. Routledge. 1992. (287 str.) COBISS.SI-ID - 28296290
THOMAS J. (ed.), Interpretative Archaeology. Leicester University Press 2000. (622 str.) COBISS ID=166247427
ULE A., Sodobne teorije znanosti, Ljubljana 1992. (292 str.) COBISS.SI-ID - 31751424
WHITLEY D.S., (ed.) Reader in Archaeological theory. Routledge 1998. (347 str.) COBISS.SI-ID - 10216034