Sodobni češki jezik 4 (Skladnja)

Sodobni češki jezik 4 (Skladnja)

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stankovska Petra, lekt. Muchova Zuzana

Predmet bo študentu omogočil pogled na poved s treh vidikov – formalnega, funkcijskega in z vidika členitve po aktualnosti. Predstavljeni bodo najpogosteje uporabljani češki glagoli s podatki o vezljivosti, analiza stavčnih členov. Poudarek bo na prepoznavanju odvisnikov in pravilni uporabi veznikov ter na pravilnem besednem redu besed v povedi.

Stankovska, Petra. Češka skladnja. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013.
Stankovska, Petra. Češka slovnica za bohemiste. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009.
Grepl, Miroslav, Karlík, Petr. Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN. 1985.
Grepl, Miroslav, Karlík, Petr. Skladba češtiny. 1998.
Mluvnice češtiny III. Praha: Academia. 1986.
Hartmannová, Věra. Jazykové rozbory (pro žáky základních i středních škol a studenty víceletých gymnázií). Olomouc. 2002.