Sodobna kitajščina 3 pisno izražanje

Sodobna kitajščina 3 pisno izražanje

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: lekt. Li Xiao, prof. dr. Rošker Jana

Vsebina

Načini pisnega izražanja v sodobni kitajščini, od enostavnih besedil, ki vsebujejo elemente pogovornega jezika, do težavnejših besedil z elementi formalnega izražanja.