Sociologija medijev in komuniciranja

Sociologija medijev in komuniciranja

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogrinčič Čepič Ana

Predstavitev različnih aspektov proučevanja komuniciranja in medijev; predstavitev glavnih teoretskih pristopov k medijem in komuniciranju v sodobnem družboslovju; analiza tihih podmen teorij o komuniciranju in medijih; razvoj konceptualnega aparata za analizo medijsko posredovanih kulturnih form in družbenih razmerij; razmerje med jezikom in komuniciranjem; grafizem in pisava; pisna komunikacijska razmerja (spis, korespondenca idr.); tiskovne forme in komunikacijska razmerja (knjiga, periodika, plakat idr.); radio, televizija in mobilna privatizacija; glavne televizijske komunikacijske oblike; računalniško posredovana komunikacija in internet; intermedialnost in intertekstualnost sodobnih medijev; ideološke in kulturne posledice digitalizacije in konvergence IKT; utopije in distopije o prihodnosti medijev in komuniciranja; analiza medijsko posredovanih kulturnih form in možnosti kritične uporabe novih tehnologij.

Izbrana poglavja iz:
• Briggs & P. Burke (2005) Socialna zgodovina medijev, Ljubljana: Sophia; COBISS.SI-ID – 221968384
• Hall, Stuart in drugi. 1992. Culture, media, language : working papers in cultural studies. London ; New York : Routledge in association with the Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham. COBISS.SI-ID – 22152034
• B. Winston (1998) Media Technology and Society, London: Routledge; COBISS.SI-ID – 18610269
• MacKenzie, D. A., Wajcman, J. 1996. The Social Shaping of Technology. Philadelphia: Open Uni. Press. COBISS.SI-ID – 9429785
• Vogrinc, Jože. 1998. Medijsko strukturiranje vsakdana. Družboslovne razprave, 14 (27/28), 48-54. COBISS.SI-ID – 18891613
• Vogrinc, Jože. 1995. Televizijski gledalec : [koncept televizijskega komunikacijskega razmerja kot izhodišče za teorijo televizije]. Ljubljana : ŠKUC : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 52939520