Sociologija medijev

Sociologija medijev

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogrinčič Čepič Ana

Sociologija medijev in znanja se ukvarja z odnosom med mediji in družbo oz. s posameznikom v njej. Medijev oz. IKT ne preučuje samih na sebi, pač pa analizira načine, kako jih rabimo, in njihove družbene učinke. Pri tem vselej upošteva zgodovinsko perspektivo: tj., kako so mediji skozi zgodovino vplivali in še vplivajo na naše ravnanje, vedenje in znanje.
• Osnovni pojmi medijskih študij.
• Vloga medijev v vsakdanjem življenju.
• Zgodovinski pregled stalnic v razvoju medijev in v samih razpravah o medijih, torej v načinih, kako se o medijih govori oz. nanje odziva.
• Novi, digitalni besedilni mediji in s tem povezana problematika:
• svetovni splet in implikacije internetne komunikacije;
• novinarstvo v času interneta;
• fenomeni, kot so Google, Facebook, Instagram itd.
• Skozi analizo medijskih praks se študentje seznanjajo tudi z osnovami sociološke misli, predvsem s konceptom ideologije, razredno strukturo, kapitalistično družbeno formacijo in identitetnimi politikami.

Jože Vogrinc: “Medijsko strukturiranje vsakdana.” V: (Družboslovne razprave, xiv (1998) 27/28, str. 48-54) - COBISS.SI-ID - 18891613

Brian Winston (1998): Media, Technology and Society, Routledge, str. 1-15.- COBISS.SI-ID - 18610269

Clay Shirky (2008): Here Comes Everybody. The Power of Organizing Without Organisations. Allen Lane. 1. pog. - COBISS.SI-ID - 38507618
James Curran, Natalie Fenton, Des Freedman (2012): Misunderstanding the Internet, Routledge, str. 3-33 - COBISS.SI-ID – 53698402

Geert Lovink (2011). Networks Without a Cause. A Critique of Social Media. Polity, izbrana poglavja - COBISS.SI-ID - 53695074
Siva Vaidhyanathan (2018): Anti-social Media. How Facebook Disconnects Us and Undermined Democracy. OUP, poglavja po dogovoru - COBISS.SI-ID - 35877213

Dan Podjed: Videni. Zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo, ZRC SAZU, 2019 - COBISS.SI-ID – 299026944

Priporočena literatura:

Nancy K. Baym (2010): Personal Connections in the Digital Age. Chapters 2, 5, 6 - COBISS.SI-ID - 29370461

Alan J. Reid (2018): The Smartphone Paradox. Palgrave, Introduction.