Seminar iz prevajanja iz italijanščine

Seminar iz prevajanja iz italijanščine

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ožbot Currie Martina

Vsebina

Potem, ko so študentje dobili uvid v bistvo prevajanja kot strateške medkulturne komunikacije, se posvetijo naslednjim dejavnostim:
- tvorjenju povzetku v slovenščini in italijanščini,
- oblikovanju samostojnih besedil izbranih vrst v slovenščini in italijanščini,
- prevajanju besedil izbranih vrst iz italijanščine v slovenščino.

Ob reševenju konkretnih prevajalskih problemov se obravnavajo izbrana poglavja iz slovensko-italijanske primerjalne slovnice na besednozvezni, stavčni in besedilni ravni; obenem se spoznavajo osnovni prevajalski pripomočki (eno- in dvojezični slovarji in glosarji, drugi leksikografski in priročniški pripomočki, besedilni korpusi, paralelna besedila).