Regionalno planiranje

Regionalno planiranje

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, izr. prof. dr. Kušar Simon

Vsebina

• oblike planiranja,
• regionalno planiranje – pojem in razvoj;
• planerska teorija,
• metode in tehnike v regionalnem planiranju,
• regija v regionalnem planiranju in regionalizacija,
• regionalna analiza,
• regionalni razvoj, teorije o regionalnem razvoju,
• vsebina regionalnih strategij in regionalnih planov ter regionalnih razvojnih programov,
• regionalna politika v Sloveniji in Evropski uniji,
• sistem (regionalnega) prostorskega planiranja v Sloveniji.