Postopki, strategije in metode prevajanja

Postopki, strategije in metode prevajanja

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sernelj Tea

Vsebina

Predmet obsega različne tematske sklope:
- Podnaslavljanje filmov in oddaj
- Prevajanje humanističnih besedil
- Prevajanje literarnih besedil
- Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil
- Prevajanje pravnih besedil