Portugalski jezik 3

Portugalski jezik 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Medvedšek Mojca, lekt. Dervišević Edvin

Ustno in pisno izražanje:
- razvijanje pravilnega in tekočega ustnega izražanja z ustreznim zahtevnejšim in poglobljenim besediščem in ustreznim registrom
- razvijanje pisnega izražanja v povezavi z vsakdanjimi temami in komunikacijskimi situacijami ter razvijanje sposobnosti pisanja besedil, ki opisujejo, pripovedujejo in izpostavljajo vzroke in posledice nekega dejstva in ustvarjajo hipotetične situacije (predstavitev argumentov, eseji, opisovanje in pripovedovanje)

Komunikacijske funkcije:
- natančno opisovanje in pripovedovanje
Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- poglobljena raba preteklih glagolskih časov
- poglobljena raba conjuntiva
- sosledica glagolskih časov

Dvojezični in enojezični portugalski slovarji. COBISS.SI-ID – 536691, COBISS.SI-ID - 17187938
Zbirka glagolskih spregatev. COBISS.SI-ID - 37889122
Cunha, C.; Cintra, L. F. Lindley, Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: Edições João Sá da Costa, 1984. COBISS.SI-ID - 22618978
Učbenik in delovni zvezek: Tavares, A., Português XXI 2, 3. Lisboa: Lidel, različne izdaje. COBISS.SI-ID – 37680226, COBISS.SI-ID – 33445218, COBISS.SI-ID – 33445730, COBISS.SI-ID - 55543394
Lemos, H., Praticar Português – Nível Elementar. Lisboa: Lidel, 2004. COBISS.SI-ID - 41705058
Coimbra, I.  & Coimbra, O. M. (2022), Gramática Ativa 1, 2, Lisboa: Lidel. COBISS.SI-ID – 134476547, COBISS.SI-ID - 134475779
Rosa, L. Melo. Vamos Lá Continuar! Explicações e Exercícios de Gramática. Lisboa: Lidel, 2011. COBISS.SI-ID - 145934851
*O uporabi novejše literature bodo študenti seznanjeni pri urah. Literatura je dosegljiva v portugalski knjižnici FF