Portugalski jezik 1

Portugalski jezik 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 45

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Medvedšek Mojca, lekt. Dervišević Edvin

- razumevanje pisnih in govornih besedil o vsakdanjih temah, vzetih iz različnih medijev in literature
- razvijanje pravilnega in tekočega ustnega izražanja z ustreznim besediščem in registrom predvsem o vsakdanjih in aktualnih temah (pripovedovanje, opisovanje)
- razvijanje pisnega izražanja v povezavi z vsakdanjimi temami in komunikacijskimi situacijami (C.V., spisi z namenom pripovedovanja, opisovanja)
Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- glagolski naklon: indicativo, conjuntivo (najpogostejše rabe), imperativo
- glagolski časi: tvorba in raba enostavnih in sestavljenih časov
- opozicija ser / estar / haver/ ficar (najpogostejše rabe)
- nekatere glagolske perifraze z nedoločnikom in gerundijem

Dvojezični in enojezični portugalski slovarji. COBISS.SI-ID – 536691, COBISS.SI-ID - 17187938
Zbirka glagolskih spregatev. COBISS.SI-ID - 37889122
Cunha, C.; Cintra, L. F. Lindley, Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: Edições João Sá da Costa, 1984. COBISS.SI-ID - 22618978
Učbenik in delovni zvezek: Tavares, A., Português XXI 1. Lisboa: Lidel, 2013. COBISS.SI-ID – 52914786, COBISS.SI-ID - 52915554
Lemos, H., Praticar Português – Nível Elementar. Lisboa: Lidel, 2004. COBISS.SI-ID - 41705058
Coimbra, I.  & Coimbra, O. M. (2022), Gramática Ativa 1, Lisboa: Lidel. COBISS.SI-ID - 134476547
Rosa, L. Melo., Vamos Lá Começar! Explicações e Exercícios de Gramática. Lisboa: Lidel, 2002. COBISS.SI-ID - 44193890
*O uporabi novejše literature bodo študenti seznanjeni pri urah. Literatura je dosegljiva v portugalski knjižnici FF