Organizacijska psihologija

Organizacijska psihologija

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bajec Boštjan, prof. dr. Boštjančič Eva

Vsebina

Eksplanatorne teorije: organizacijska struktura; skupinski procesi – konflikti; komunikacija, vodenje; organizacijska klima in kultura.
Tehnološke teorije: teorije spreminjanja organizacije; organizacijsko učenje; načrtovanje organizacije; organizacijski razvoj.
Diagnostične spretnosti: spoznavanje značilnosti organizacije; analiza poteka dela in komunikacij; ugotavljanje organizacijske klime in kulture, zavzetost zaposlenih.
Intervencijske spretnosti; uvajanje organizacijskih sprememb reševanje konfliktov.