Znanstvenoraziskovalni inštitut

Evropska komisija: novi razpisi za zbiranje predlogov v okviru programa Digitalna Evropa

Cilj programa Digitalna Evropa je pospešiti digitalno preobrazbo Evrope, okrepiti s tem povezane digitalne tehnologije in znanja ter doseči ustrezno neodvisnost od neevropskih platform ali tehnologij. V sedemletnem obdobju izvajanja (2021-2027) bo zanj namenjenih 7,59 milijarde…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Sodelovanje v raziskavi o prihodnosti kohezijske politike

Vljudno vabljeni k sodelovanju v raziskavi o prihodnosti kohezijske politike, ki jo je nedavno začel izvajati Evropski odbor regij.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen posnetek dogodka »Obdelava osebnih podatkov v raziskovalne namene«

Obveščamo vas, da so posnetek in predstavitve z dogodka »Obdelava osebnih podatkov v raziskovalne namene«, ki je potekal v torek, 16. 5. 2023, na Rektoratu UL objavljene na spletni strani UL

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Predstavitev razpisa v okviru Obzorju Evropa za MSCA mreže doktorskega študija (30. 5. 2023)

  Naslednji teden bo Evropska komisija objavila razpis za MSCA mreže doktorskih študij (Doctoral Network) v vrednosti 434,8 mio EUR. Razpis je namenjen konzorcijem raziskovalnih organizacij iz akademskega in ne-akademskega sektorja za financiranje klasičnega, doktorskega ali…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Informativni dogodek »EIC – Evropski svet za inovacije se predstavi« (8. 6. 2023)

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) v okviru Direktorata za znanost in v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) organizira javni mednarodni dogodek z…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen je Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu (za leto 2023)

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS) je objavila Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu (za leto 2023). Oddaja prijav je odprta vključno do četrtka, 15. 6. 2023, in sicer do 14. ure. Prijavni obrazec ARIS-RI-OD-…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen je Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) je objavila Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023. Začetek izvajanja in sofinanciranja je predviden za 1. 10. 2023.…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Program CHANSE in mreža NORFACE: najava objave mednarodnega razpisa »Povečanje blaginje za prihodnost«

Program CHANSE v sodelovanju z mrežo NORFACE najavlja nov mednarodni razpis za raziskovalne projekte na področju družboslovnih in humanističnih znanosti znotraj skupnega evropskega raziskovalnega prostora (ERA). Program CHANSE sta soustvarili omrežji HERA in mreža NORFACE z…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Spremembe Javnega razpisa – Interreg Program Slovenija-Hrvaška 2021-2027

V petek, 12. maja 2023, je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena sprememba obeh odprtih razpisov Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021-2027. Originalno besedilo razpisne dokumentacije je bilo spremenjeno v slovenski, hrvaški in angleški verziji. Prijavitelji so…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Štipendije za podoktorski študij v Izraelu

Azrieli Foundation omogoča štipendijski program (ang. Azrieli International Postdoctoral Fellowship), na katerega se lahko prijavijo znanstveniki in akademiki iz katerekoli discipline in opravljajo raziskave na izraelskih akademskih ustanovah. Prijavijo se lahko doktorandi, ki…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Podporni materiali z nacionalnega informativnega dneva ob 2. razpisu programov Interreg Evropa in Interreg Srednja Evropa ter 1. razpisu programa Interreg IPA Adrion

Priloženo posredujemo predstavitve z nacionalnega informativnega dneva ob 2. razpisu programov Interreg Evropa in Interreg Srednja Evropa ter 1. razpisu programa Interreg IPA Adrion, ki je potekal 12. 4. 2023.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen posnetek spletne informativne delavnice, namenjene potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 1 in 3 (SC 6.2) in Javnega razpisa za predložitev vlog za standardne projekte

Skupni sekretariat programa Interreg Slovenija-Hrvaška je objavil posnetek spletne informativne delavnice, namenjene potencialnim prijaviteljem v okviru Javnega razpisa za predložitev vlog za standardne projekte za prednostni nalogi 1 in 3 (SC 6.2) in Javnega razpisa za…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki

Do e-novičnika programa Interreg Evropa lahko dostopate prek priložene spletne povezave. Do e-novičnika UL Pisarne za prenos znanja lahko dostopate prek priložene spletne povezave. Do e-novičnika ameriške platforme »Grants.gov« lahko dostopate prek priložene spletne povezave. Do…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Začetek delovanja Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)

Od 11. 5. 2023 agencija posluje kot Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS), ki je univerzalna pravna naslednica Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARIS). Agencijo vodi dr. Špela Stres, v. d.…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Podporni materiali z dogodka »Upravljanje intelektualne lastnine v projektih, ki jih financira EU, s posebnim poudarkom na MSCA« (ang. IP management in EU funded projects with a special focus on MSCA)

Priloženo posredujemo podporne materiale z dogodka »Upravljanje intelektualne lastnine v projektih, ki jih financira EU, s posebnim poudarkom na MSCA« (ang. IP management in EU funded projects with a special focus on MSCA), ki je potekal v organizaciji Evropske komisije.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Poziv Evropske komisije za sodelovanje v strokovni skupini za oblikovanje prihodnjega (FP10) okvirnega programa EU za raziskave in inovacije

Objavljena je novica s pozivom Evropske komisije za sodelovanje v strokovni skupini za oblikovanje prihodnjega (FP10) okvirnega programa EU za raziskave in inovacije.  Poziv je odprt od 15. maja 2023 do 20. junija 2023. Prijave se zbirajo preko e-naslova: RTD-G2-HE-INT-EVAL-EG@…

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objavljen vodnik po upravljanju intelektualne lastnine v programu Obzorje Evropa

Urad za publikacije Evropske unije je objavil vodnik po upravljanju intelektualne lastnine v programu Obzorje Evropa.

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Posvet »Dobre prakse integritete in enakosti spolov v raziskovanju: primeri iz Avstrije« (24. 5. 2023)

Vabljeni na posvet Dobre prakse integritete in enakosti spolov v raziskovanju: primeri iz Avstrije, ki bo v sredo, 24. 5. 2023, v Atriju ZRC, Novi trg 2, v Ljubljani. Na posvetu bodo predstavniki Avstrijske agencije za raziskovalno integriteto (ÖAWI), Avstrijske akademije…