Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zagovor magistrske naloge Pike Tare Bavdaž

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani obvešča,

 

da bo v sredo, 27. septembra 2023, ob 14. uri v predavalnici 415 v 4. nadstropju FF

 Pika Tara Bavdaž zagovarjala svojo magistrsko nalogo

 

Spreminjajoča se podoba flâneurja v francoski književnosti

Changeable Depiction of Flâneur in French Literature

 

pred komisijo v sestavi: prof. dr. Tone Smolej (predsednik), doc. dr. Alen Albin Širca (član) in prof. dr. Boris A. Novak (mentor).

 

Prisrčno vabljeni!

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za arheologijo

Sprememba GU Katarina Katja Predovnik

Oddelek za slovenistiko

Na OŠ Vipava imajo objavljen razpis za učitelja slovenščine

Oddelek za slovenistiko

Razpis za PDM učitelj slovenskega jezika

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba govorilnih ur