Oddelek za zgodovino

VABILO na predavanje: "Slovenes" and "Germans" in Maribor/Marburg an der Drau Cooperation and Conflict from the Late Habsburg Monarchy to the First Yugoslav State

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

in

programska skupina Slovenska zgodovina

vljudno vabita na predavanje

Aarona Zidarja

(Univerza v Freiburgu)

"Slovenes" and "Germans" in Maribor/Marburg an der Drau

Cooperation and Conflict from the Late Habsburg Monarchy
to the First Yugoslav State

ki bo 19. marca 2024, ob 9:40 uri

v predavalnici 102 Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Predavanje bo v angleščini.

Predavanje bo obravnavalo odnose med Slovenci in Nemci v Mariboru od devetdesetih let 19. stoletja do medvojnega obdobja. Ti odnosi so običajno opisani kot močno napeti zaradi nastajajoče nacionalne diferenciacije v poznem habsburškem obdobju, in sicer ne le v Mariboru, temveč na celotnem Spodnjem Štajerskem. S predstavitvijo različnih virov iz Pokrajinskega arhiva Maribor in časopisov bo predavanje skušalo analizirati vlogo nacionalizma v vsakdanjem življenju Mariborčanov. Poseben poudarek bo namenjen vlogi nacionalnih konfliktov in sodelovanja v življenju mariborskih delavcev in v mestnem delavskem gibanju

Aaron Zidar je leta 2019 je diplomiral iz zgodovine na Univerzi v Freiburgu. Leta 2021 je na Univerzi v Freiburgu magistriral iz primerjalne zgodovine moderne dobe. Od leta 2022 dela na doktorskem projektu, v katerem analizira odnose in sobivanje Slovencev in Nemcev v Mariboru od pozne habsburške monarhije do druge svetovne vojne. Je tudi raziskovalec v projektu "Empires" (RTG 2571), ki ga na Univerzi v Freiburgu financira DFG.

Obvestila

Oddelek za psihologijo

Uradne ure strokovne službe oddelka za psihologijo

Oddelek za slovenistiko

Razpis za zaposlitev učiteljice/učitelja slovenščine na OŠ Vide Pregarc (Ljubljana Moste)

Oddelek za prevajalstvo

Join RWS Campus Online 2024!

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (22. 4. – 26. 4. 2024)

Oddelek za muzikologijo

Sodelovanje na kolokviju (Gradec-Ljubljana-Zagreb)