Oddelek za slovenistiko

Razpored pisnih in ustnih izpitov (izpitni rok 16. 6. 2022) pri red. prof. dr. Hotimirju Tivadarju

Slovenisti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: četrtek, 16. junij 2022, ob 9.00 v predavalnici 18

USTNO: petek, 17. junij 2022, ob 10.00 v kabinetu 536 c

 

SL2 Jezikoslovni magistrski seminar (E in D)

USTNO: četrtek, 16. junij 2022, ob 13.30 v kabinetu 536c (pogoj za pristop je prej oddano seminarsko delo)

 

Javno govorno nastopanje

USTNO: četrtek, 16. junij 2022, ob 14.00 v kabinetu 536 c (pogoj za pristop je prej oddano seminarsko delo)

 

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

USTNO: četrtek, 16. junij 2022, ob 15.00 v kabinetu 536 c (pogoj za pristop je prej oddano seminarsko delo)

 

Govorna tehnika

USTNO: petek, 17. junij 2022, ob 10.30 v kabinetu 536 c (pogoj za pristop je prej oddano seminarsko delo)

 

Slavisti

 

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

PISNO: četrtek, 16. junij 2022, ob 9.00 v predavalnici 18

USTNO: petek, 17. junij 2022, ob 12.00 v kabinetu 536 c (pogoj za pristop je prej oddano seminarsko delo)

 

Ogled pisnih testov v petek, 17. 6. 2022, ob 15.30 v kabinetu 536c.

Če kdo zaradi neodložljivih obveznosti ne more točno na tisto uro na ustni izpit, naj pride na izpit ob kateri drugi uri, zapisani zgoraj, v četrtek oz. petek.

 

 

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Univerza v Ljubljani

red. prof. dr. Hotimir Tivadar
redni profesor /  Professor

Oddelek za slovenistiko / Department of Slovene Studies

Filozofska fakulteta / Faculty of Arts

Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: 01/241 1312
Hotimir.Tivadar@ff.uni-lj.si, www.ff.uni-lj.si

 

 

Mateja Robida

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poletni urnik knjižnice OEiKA

Mednarodna pisarna

Novičnik zveze EUTOPIA

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

GU v avgustu

Oddelek za sociologijo

Dr. Kogovšek - govorilne ure

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure (22. 8. – 26. 8. 2022)

Oddelek za geografijo

Zasedenost GIKL-a v avgustu in septembru

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Frančiška Lipovšek

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Jerneja Umer Kljun

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

tajništvo - uradne ure (16. 8. do 19. 8. 2022)

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Vabilo k prijavi na razpis za priznanja PI in SLODRE na področju vzgoje in izobraževanja