Oddelek za klasično filologijo

Razpis za štipendije in nagrado Škrabčeve ustanove

Na spletni strani Škrabčeve ustanove je objavljen nov razpis za štipendije in nagrado Škrabčeve ustanove: Razpisi - Ustanova patra Stanislava Škrabca (skrabceva-ustanova.si)

I. Javni razpis ZA DODELJEVANJE ŠTIPENDIJ v študijskem letu 2023─2024, in sicer:

- enoletne štipendije za magistrski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije, primerjalnega ali splošnega jezikoslovja;

- enoletne štipendije za doktorski študij študentom za področje slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije, primerjalnega ali splošnega jezikoslovja;

- enkratne štipendije za doktorski študij študentom članom Slovenske frančiškanske province sv. Križa;

- enkratne postdoktorske štipendije za raziskovanje s področja slovenskega jezika.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, o katerih lahko več preberete na zgornji spletni povezavi.

Prijava za štipendijo mora vsebovati:

- vlogo za podelitev štipendije, ki je na voljo tu: https://www.skrabceva-ustanova.si/si/razpisi/razpis-za-stipendije

- življenjepis;

- motivacijski esej v dolžini do 3000 znakov s presledki, ki naj vsebuje povezavo med kandidatovim študijem oz. raziskovanjem in delom p. Stanislava Škrabca;

- potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami in potrdilo o vpisu oziroma opravljenem doktoratu;

- mnenje vsaj enega pomembnega strokovnjaka s področja študija in raziskovanja;

- bibliografijo objavljenih del in/ali potrdilo o sodelovanju pri raziskavah s kratkim mnenjem vodje raziskave (za postdoktorske kandidate obvezno).

Prijave s celotno dokumentacijo kandidati pošljejo kot pdf na elektronski naslov: polona.lovsin@riko.si, v zadevi naj piše: »Razpis za štipendije«

Rok za prijavo: do vključno 21. maja 2023.

Prijave, ki ne bodo vložene v skladu z zahtevanimi pogoji in navodili ali ne bodo vložene pravočasno, ne bodo upoštevane. Izbirni postopek bo izvršen skladno s Pravili ustanove ter načeli pravičnosti.

Dodatne informacije so možne na telefonski številki 01 / 58 16 308 vsak delovni dan od 9. do 11. ure ali po e-pošti info@skrabceva-ustanova.si Razpis je objavljen na spletnem mestu www.skrabceva-ustanova.si

Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do 21. junija 2023.

 

II. Javni razpis ZA NAGRADO na področju slovenskega jezikoslovja:

Nagrado lahko prejme pravna ali fizična oseba. Predlagatelj naj predloži podatke o kandidatu in obrazložitev predloga. Rok za pošiljanje predlogov je do vključno 15. junija 2023. Predloge z obrazložitvijo naj predlagatelji pošljejo kot pdf na elektronski naslov: polona.lovsin@riko.si, v zadevi naj piše: »Nagrada Škrabčeve ustanove«.

Dodatne informacije so možne na telefonski številki 01 / 58 16 308 vsak delovni dan od 9. do 11. ure ter po e-pošti info@skrabceva-ustanova.si. Razpis objavljen tudi na spletni strani www.skrabceva-ustanova.si.

Kandidati bodo obveščeni o izboru najkasneje do 10. septembra 2023.

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Seminarske teme pri red. prof. dr. Snoju: Zgodovina zahodnega pesništva

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zamenjava notranjega ali zunanjega izbirnega predmeta

Oddelek za slovenistiko

Fonetika in fonologija SKJ, e-učilnica, skupine

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

GOVORILNE URE PRI IZR. PROF. DR. MATEJI HABINC

Oddelek za arheologijo

Menjava notranjih in zunanjih izbirnih predmetov