Oddelek za arheologijo

Prijava teme diplomskega dela - rok 30. 11. 2023

V četrtek, dne 30. 11. 2023, se izteče rok za prijavo teme diplomskega dela. Temo morate do tega termina prijaviti vsi, tudi tisti, ki v tem študijskem letu še ne nameravate začeti s pisanjem diplomskega dela. 

NOVOST

Na seji Sveta OzA je bilo sprejeto, da se za zagovor zaključnega dela razpišejo roki na enak način kot za izpitne roke. Zadnji rok za prijavo zaključnega dela na 1. in na 2. stopnji je 7. 9. tekočega leta. Prijava in zagovor sta možna zgolj, če je naloga zaključena in izpolnjeni vsi pogoji za zagovor (opravljen pregled podobnosti vsebine, v oddelčno tajništvo oddana zaključna dokumentacija, v oddelčno knjižnico oddan tiskan izvod naloge). Za prijavljanje in odjavljanje veljajo enaka pravila kot za izpitne roke. 

Obvestila

Oddelek za sociologijo

Alumni FF - vabilo

Oddelek za prevajalstvo

Vabilo na konferenco: ANGLOPHONIA: FORKING PATHS

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Adriana Mezeg

Oddelek za azijske študije

Spremenjen urnik knjižnice, 26. 2. 2024

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Vesna Lazović