Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Podaljšano izpitno obdobje: prijava na dodatne izpitne roke

Obveščamo vas, da je Senat filozofske fakultete UL na izredni dopisni seji sprejel sklep, da se zaradi poplav oziroma odpravljanja njihovih posledic letošnje jesensko izpitno obdobje podaljša do 27. 9. 2023.

Študentke in študenti, ki bi želeli opravljati izpit na dodatnem roku, se najkasneje do ponedeljka, 11. 9. 2023, do 13.00 prijavite na e-naslov oddelčnega tajništva (irena.ipavecdobrota@ff.uni-lj.si). Prosimo, da navedete svoje ime, priimek in vpisno številko, točen naziv predmeta in ocenjevalca. Predhodna prijava je obvezna.

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za arheologijo

Sprememba GU Katarina Katja Predovnik

Oddelek za slovenistiko

Na OŠ Vipava imajo objavljen razpis za učitelja slovenščine

Oddelek za slovenistiko

Razpis za PDM učitelj slovenskega jezika

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba govorilnih ur