Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Obvestilo o zagovoru magistrske naloge Katarine Rakušček

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo ter Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani obveščata

 

da bo v petek, 22. septembra 2023, ob 14. uri v kabinetu 434 v 4. nadstropju FF

 Katarina Rakušček zagovarjala svojo magistrsko nalogo

 

Ko reke zamrznejo in zagorijo: Ameriška pesnica Adrienne Rich v ekokritiški perspektivi

As the Rivers Freeze and Burn: An Ecocritical Perspective on the Poetry of Adrienne Rich

 

pred komisijo v sestavi: prof. dr. Vanesa Matajc (predsednica), prof. dr. Mojca Krevel (mentorica) in prof. dr. Boris A. Novak (mentor).

 

Prisrčno vabljeni!

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za arheologijo

Sprememba GU Katarina Katja Predovnik

Oddelek za slovenistiko

Na OŠ Vipava imajo objavljen razpis za učitelja slovenščine

Oddelek za slovenistiko

Razpis za PDM učitelj slovenskega jezika

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba govorilnih ur