Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO deluje v vlogi vodilne agencije

Predmet razpisa: sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v okviru sheme multilateralne vodilne agencije (Weave), ki je bil na javnem razpisu The Research Foundation – Flanders, FWO (gl. povezavo) kot skupni raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta flamski in slovenski vodja raziskovalnega projekta, v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi avstrijski (FWF), luksemburški (FNR), švicarski (SNSF), poljski (NCN), valonski (FNRS) ali nemški (DFG) vodja projekta.

Prijava:

  • Obrazec 1_Prijava raziskovalnega projekta je treba oddati na ZIFF vsaj en teden pred rokom za podpis odgovornih oseb raziskovalne organizacije na prijavni dokumentaciji, kar vključuje tudi Izjave o sodelovanju pri raziskovalnem projektu, ki se jih sklepa s sodelujočimi RO. Obrazec se odda na elektronski poštni naslov Ema.Karo@ff.uni-lj.si.
  • Prijava na javni razpis se izpolni in odda na obrazcu Prijavna vloga ARRS-WEAVE-FWO-2022.
  • Prijavo je potrebno oddati v elektronski in papirni obliki. Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko popolnoma enaki. Prijavo v elektronski obliki najprej posredujte na elektronski naslov Ema.Karo@ff.uni-lj.si, po potrditvi pa lastnoročno ali s kvalificiranim potrdilom podpisano prijavo posredujte na ZIFF. 
  • V sedmih dneh od dneva zaključka javnega razpisa mora biti oddana tudi skupna prijavna vloga, ki je bila oddana na razpis FWO.

Interni rok za oddajo Obrazca 1 Prijava raziskovalnega projekta: vsaj en teden pred načrtovanim datumom oddaje oz. najkasneje do srede, 23. 3. 2022.

Interni rok za oddajo zaključene prijave: sreda, 30. 3. 2022, do 12. ure.

Zaradi fizičnega načina oddaje vas vljudno prosimo, da interni rok upoštevate.

Razpisna dokumentacija: spletna stran ARRS.

Rokovnik razpisa: spletna stran ARRS.  

Predizpolnjeni prijavni obrazec: intranet FF.

Kontaktna oseba za prijavo: Ema Karo, Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084.

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informativni dan Oddelka EIKA - 2. stopnja

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Govorilne ure/Office hours - A. Šporčič

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Irena Prosenc

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Obvestilo o izpitih pri doc. dr. Alenki Bartulović

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Sprememba govorilnih ur pri Marjeti Šarić

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure (30. 5. – 3. 6. 2022)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Vesna Lazović

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Alenka Cedilnik

Oddelek za arheologijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure 27. 5. 2022