Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Doc. dr. Anita Srebnik - Priznanje Filozofske fakultete za raziskovalno in pedagoško delo 2023

Izredno ponosni smo na svojo kolegico, doc. dr. Anito Srebnik, ki je za svoje raziskovalno in pedagoško delo v letu 2023 prejela Priznanje Filozofske fakultete. Anita Srebnik že polnih 27 let vodi Lektorat za nizozemski jezik in kulturo na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, ki ga je s svojo predanostjo, angažiranostjo in entuziazmom pripeljala na zavidljivo evropsko in svetovno raven.

Je avtorica prvega nizozemsko-slovenskega slovarja v slovenskem prostoru, avtorica monografije "Jezikovnotehnološki postopek obračanja dvojezičnih slovarjev" ter številnih drugih znanstvenih člankov s področja jezikoslovja. Je tudi priznana priznana prevajalka nizozemske književnosti v slovenščino (mdr. Toon Tellegen, Christiaan Weijts) in strokovne literature (Joris Luyendijk) ter dobitnica večkratnih štipendij Nizozemskega sklada za književno produkcijo in prevajanje; mdr. pa je že leta 1999 na Univerzi v Münstru prejela mednarodno nagrado Alfred Töpfer Stiftung, ki jo podeljujejo za izjemne dosežke na področju družboslovja v nizozemskem, belgijskem in severnonemškem prostoru.

Njeni študentje in študentke dosegajo zavidljivo jezikovno raven in posegajo na mednarodnih jezikovnih tekmovanjih po najvišjih priznanjih. V zadnjem habilitacijskem poročilu so študentje zapisali, da pri njenem pedagoškem pristopu poleg strokovnih kompetenc, prijetnosti, sproščenosti, strpnosti in korektnosti izjemno cenijo njene učinkovite in ustvarjalne učne metode ter profesionalnost, s katero jih spodbuja pri usvajanju novih znanj, pa tudi njeno široko znanje, razgledanost, energijo in čas, ki ga vlaga v poučevanje, skrbno pripravljeno študijsko gradivo in izbor učbenikov.

Anita Srebnik je vsestransko kompetentna, zanesljiva, ustvarjalna in pozitivna oseba, s svojim celotnim delom, širokim družbenim in kulturnim delovanjem ter osebno držo pa pomembno utrjuje ugled tako našega oddelka kot Filozofske fakultete.

Zelo smo veseli in ponosni, da je članica našega kolektiva in ji za njeno priznanje ISKRENO ČESTITAMO!

Anita Srebnik z dekanjo

 

Obvestila

Oddelek za psihologijo

Uradne ure strokovne službe oddelka za psihologijo

Oddelek za slovenistiko

Razpis za zaposlitev učiteljice/učitelja slovenščine na OŠ Vide Pregarc (Ljubljana Moste)

Oddelek za prevajalstvo

Join RWS Campus Online 2024!

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (22. 4. – 26. 4. 2024)

Oddelek za muzikologijo

Sodelovanje na kolokviju (Gradec-Ljubljana-Zagreb)