Moderni italijanski jezik 4

Moderni italijanski jezik 4

Stopnja: 1

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 40

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana, lekt. Hussu Tereza

- opremljanje pisane strani v italijanšcini (pravilna uporaba locil, odstavki, zacetek nove vrstice);
- teoreticna razlaga in navodila, kako pisati v italijanskem jeziku. Tematski sklopi: obnova, opis, porocilo, argumentativno delo.
- osnove leksikalne morfologije (derivacija: sufiksacija, prefiksacija; parasinteticne oblike, zložene besede); sestava italijanskega besedišca); paradigmatski leksikalni odnosi (sinonimija, antonimija, hiponimija, hiperonimija, meronimija), polisemija

1. Dardano M., Trifone P., La nuova grammatica della lingua italiana, Zanichelli, 1997, str. 306–366, 679-699 COBISS.SI-ID - 10815586
2. Salvi G., Vanelli L., Nuova grammatica italiana, Il Mulino, 2004, str. 45-119, COBISS.SI-ID - 27499362
3. Maiden M., Robustelli C., A Reference Grammar of Modern Italian, Arnold, 2000, str. 4-20, 219–284. COBISS.SI-ID - 13624674
4. Patota G., Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo, Novara: Garzanti Linguistica (2018), str. 91-175. COBISS.SI-ID - 37910787
5. Kenda J., Vaje iz morfosintakse italijanskega jezika. Ljubljana: ZALOŽBA FF, Zbirka ucbeniki (2013). COBISS.SI-ID - 268133632
6. Italijanski jezik, Slovnicne strukture, besedje, kontrastiranje (dodatek k predmetnemu izpitnemu katalogu za maturo, Državni izpitni center, 2001, str. 61–83, 91–116, 126-130 COBISS.SI-ID - 108928000

Dodatna in priporočena literatura: 
D’Achille, P.(2003) L’italiano contemporaneo. Il Mulino. Itinerari. str. 11–32, 51–92, 125–141.