Magistrsko delo - priprava magstrske teme, D

Magistrsko delo - priprava magstrske teme, D

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Vsebina

Študent izdela magistrsko delo pod mentorstvom izbranega učitelja. Predlagana tema mora vsebovati delovno hipotezo, pregled stanja raziskav na področju izbrane teme, teoretična izhodišča, gradivo in metode za analizo.