Magistrsko delo - priprava magstrske teme, D

Magistrsko delo - priprava magstrske teme, D

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Študent izdela magistrsko delo pod mentorstvom izbranega učitelja. Predlagana tema mora vsebovati delovno hipotezo, pregled stanja raziskav na področju izbrane teme, teoretična izhodišča, gradivo in metode za analizo.

Literatura je s področja teme magistrskega dela in se določa v konsultacijah z mentorjem magistrskega dela.
/
Readings are determined in consultation with the mentor.