Kognitivna psihologija

Kognitivna psihologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 75

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: asist. - razisk. dr. Slana Ozimič Anka, asist. dr. Purg Suljič Nina, asist. Oblak Lara, prof. dr. Repovš Grega, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Kognitivna psihologija: Osnovni pojmi. Kognitivna paradigma, pristopi in osnovne metode preučevanja v kognitivni psihologiji. Etika raziskovalnega dela v kognitivni psihologiji.

Zaznavni procesi: Pomen, opredelitev in osnovne lastnosti zaznavnih procesov. Merjenje zaznavnih procesov, psihofizika in (nevro)fiziologija zaznavanja. Zaznavni sestavi in njihove funkcije. Vid: svetloba kot fizikalni dražljaj, sestava in delovanje očesa, osnove živčnega procesiranja, kortikalno procesiranje vida, zaznavanje barv, poti vidnega zaznavanja, zaznavanje objektov, gibanja, prostora. Sluh: zvok kot fizikalni dražljaj, sestava in delovanje ušesa, kortikalno procesiranje sluha, lokalizacija zvoka in zaznavanje zvočnega prizora. Kožni čuti: koža in mehanoreceptorji, zaznavanje podrobnosti, vibracij, teksture, objektov, zaznavanje bolečine. Kemični čuti: olfaktorni sistem, kodiranje kvalitete vonjev, okus, kodiranje kvalitete okusa, celostno zaznavanje okusa. Pozornost: Opredelitev pozornosti, zgodnji modeli pozornosti, povezovanje zaznavnih lastnosti, mehanizmi pozornostne izbire, slepota na spremembe, nepozornostna slepota, poškodbe in motnje pozornosti.

Spomin in učenje: Opredelitev spominskega sistema: delitve in modeli. Senzorni spomin. Delovni spomin. Dolgoročni spomin. Amnezija in motnje spomina. Možganski spominski sistemi. Nevrobiološke osnove pomnenja in učenja. Vrste, procesi in dejavniki učenja. Miselne predstave.

Jezik in znanje: Pojmi. Organizacija znanja. Struktura jezikovnega sistema. Branje, zaznavanje govora, produkcija govora. Motnje in napake govora. Teorije in modeli jezika in govora.

Mišljenje: Nadzor vedenja: izvršilni procesi, avtomatičnost, dva sistema oblikovanja in nadzora vedenja. Reševanje problemov: opredelitev problemov in procesa reševanja problemov, faze reševanja problemov, vrste reševanja problemov, vpogled, vrste problemov, problemski prostor, dejavniki reševanja problemov, transfer, ekspertnost, teorije in modeli reševanja problemov. Sklepanje: vrste sklepanja, pristranosti v sklepanju, miselni modeli, teorije in modeli sklepanja. Presojanje: napake in hevristike presojanja. Odločanje: teorije odločanja. Omejena racionalnost.

Čustva in kognicija: Odnos med kognicijo in čustvi, kognitivne teorije čustev, uravnavanje čustev, vpliv čustev na kognicijo, kognitivne teorije in modeli čustvovanja.

Zavest: Izzivi preučevanja zavesti, nevrobiološke osnove zavesti, teorije in modeli zavesti.

- Eysenck, W. E. in Keane, M. T. (2020). Cognitive Psychology: A student’s handbook, 8th Edition. Psychology Press. COBISS.SI-ID – 73610755
- Goldstein, E.B. in Cacciamani, L. (2021). Sensation and Perception. Cengage Learning.