Književnost 6: Španska in hispanoameriška dramatika

Književnost 6: Španska in hispanoameriška dramatika

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fock Ignac, izr. prof. dr. Šabec Maja

Vsebina

Predmet seznanja študenta s posebnostmi španske in hispanoameriške dramatike od njunih začetkov do danes, s poudarkom na tokovih 19. in 20. stoletja ter s teoretičnimi osnovami gledališke umetnosti. Predmet vključuje tudi podrobno analizo posameznih del.

Španska dramatika:
- značilnosti španske dramatike od začetkov do konca Zlatega veka
Romantika: značilnosti in glavni predstavniki; Don Juan
20. stoletje:
- meščansko gledališče na prelomu stoletja
- »poetično« gledališče
- prenovitelji: Ramón del Valle-Inclán
- Federico García Lorca
- povojno tradicionalno in realistično gledališče, reakcija proti realizmu in »novi teater«
- tendence v sodobni dramatiki

Hispanoameriška dramatika:
20. stoletje:
- glavne tendence na začetku stoletja: realizem in eksperimentalizem
- neodvisna gledališča
- realizem; epsko gledališče
- zgodovinsko gledališče in gledališče absurda
- zadnje tendence: kolektivno besedilo in »miscelánea«