Književnost 4: Hispanoameriška proza 19., 20. in 21. stoletja

Književnost 4: Hispanoameriška proza 19., 20. in 21. stoletja

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Fock Ignac, prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Vsebina

Predmet seznanja študenta s posebnostmi in najpomembnejšimi avtorji hispanoameriške proze 19., 20. in 21. stoletja ter s teoretičnimi osnovami pripovedništva. Predmet vključuje tudi podrobno analizo izbranih proznih del.

19. stoletje:
Proza v času bojev za neodvisnost; epistolarna proza; odnos »civilizacija«-»barbarstvo« v romanu; kratka zgodba v času romantike in realizma; tematika realističnega romana.

20. stoletje:
Jorge Luis Borges – prenovitelj kratke proze; argentinska generacija avtorjev kratke zgodbe in romana; magični realizem – koncept, avtorji, dela; boom hispanoameriške kratke proze in romana – teme, avtorji, dela; pomen booma za razvoj svetovne književnosti; »postborgesovsko« oz. »postmagičnorealistično« obdobje; vloga pisateljic v sodobni hispanoameriški prozi.

21. stoletje:
Sodobne tendence - hispanoameriški roman in kratka zgodba v dobi globalizacije in sodobnih medijev komuniciranja; fenomen literarne hiperprodukcije.