Katalogizacija

Katalogizacija

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:30

ECTS točke:8

Nosilec/izvajalec: asist. Kuhar Maja, doc. dr. Petek Marija, prof. dr. Šauperl Alenka

Vsebina

• Katalogizacija knjižničnega gradiva:
o Katalogizacijska pravila doma in v tujini.
o Opisna katalogizacija vseh vrst knjižničnega gradiva.
o Značnice.
• Knjižnični katalog:
o Razvoj: preteklost, sedanjost, prihodnost.
o Vrste zapisov.
o COMARC, UNIMARC.
o Vodenje in vzdrževanje kataloga.
• Normativna kontrola:
o Normativni zapisi.
o Normativne datoteke.
• Uporabniki katalogov:
o Težave uporabnikov s knjižničnimi katalogi.
o Pomoč uporabnikom pri iskanju v katalogih.
• Katalogizator kot uporabnik kataloga:
o Konsistentnost odločitev.
o Katalogizacijski pripomočki.