Japonski jezik v praksi 2

Japonski jezik v praksi 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hrvatin Klara

Študenti praktično aplicirajo znanje japonskega jezika, ki se ga vzporedno učijo pri predmetu Sodobna japonščina 2. Vadijo branje in pisanje japonskih besedil, govorno nastopanje, intervjuvanje, debatiranje v japonščini. Pripravijo in izvedejo govorni nastop v japonščini na določeno temo.

Sasaki, Kaoru in drugi. Topikku ni yoru Nihongo sougou enshuu - Teema sagashi kara happyou e. Chuukyuu zenki. Tokyo: 3A Network 2001.
Ando, Etsuko in drugi. Topikku ni yoru Nihongo sougou enshuu - Teema sagashi kara happyou e. Chuukyuu kouki. Tokyo: 3A Network 2001.
Tomomatsu, Etsuko, Miyamoto, Jun, Wakuri, Masako. Donna toki dou tsukau Nihongo hyougen bunkei 200 - 200 Essential Japanese Expressions: A Guide to Correct Usage of Sentence Patterns. Tokyo: ALC 2000.
Japan Foundation Japanese-Language Institute Kansai. Speech for Basic Level Japanese for organized oral presentation of one's country, culture, and society. Kansai: Bonjinsha 2005.