Japonska družba 2

Japonska družba 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Culiberg Luka

Vsebina

Pri seminarju se bomo ob branju klasičnih teoretskih besedila in znanstvenih razprav, ki obravnavajo problematiko pojmov kulture, nacionalne kulture, japonske kulture ipd. v slovenščini, angleščini in japonščini, seznanjali s temeljnim konceptualnim aparatom sociološkega, antropološkega in širše humanističnega in družboslovnega raziskovanja in ga aplicirali na razumevanje japonske kulture in družbe.