Izbrane geografske vsebine za učitelje geografije

Izbrane geografske vsebine za učitelje geografije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Kušar Simon, izr. prof. dr. Repe Blaž, prof. dr. Ogrin Darko, prof. dr. Potočnik Slavič Irma, prof. dr. Rebernik Dejan, prof. dr. Resnik Planinc Tatjana, prof. dr. Stepišnik Uroš

Študentje/ke se seznanijo z izbranimi geografskimi vsebinami z namenom nadgradnje strokovnega znanja, potrebnega za kakovostno, aktualizirano, problemsko in z zahtevami učnih načrtov usklajeno poučevanje geografije v osnovni in srednjih šolah. Teoretične vsebine iz fizične in družbene geografije bodo osmišljene z vidika njihovega prenosa v pouk geografije.

• De Blij, Harm J., 2012. Why geography matters More than ever. New York: Oxford University Press. COBISS.SI-ID – 51954018
• De Blij, H. J., Muller, P. O., 2006. Geography: realms, regions, and concepts. Hoboken: John Wiley & Sons. COBISS.SI-ID – 31970914
• Zorn, M., Ciglič, R., Perko, D., 2012. Geographical tidbits from Slovenia : special issue on the occasion of the 32nd International Geographical Congress in Cologne. Association of Slovenian Geographers. http://zgs.zrc-sazu.si/sl-si/publikacije/geografskivestnik
• Potočnik Slavič, I., 2019. Staranje na podeželju: dejstva, pričakovanja in prostorske razsežnosti. V: Nared, J., Polajnar Horvat, K., Razpotnik Visković, N. (ur.): Demografske spremembe in regionalni razvoj. Ljubljana: Založba ZRC, str. 27–44. COBISS.SI-ID – 45269805
• Repe, B., 2022. Terensko proučevanje prsti. Znanstvena založba FF UL. COBISS.SI-ID – 99503619
• Rebernik, D., 2008. Urbana geografija. Geografske značilnosti mest in urbanizacije v svetu. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 294 str. COBISS.SI-ID – 238758144
• Ogrin, D., 2005. Spreminjanje podnebja v holocenu. Geografski vestnik, 77, 1, str. 57–66. COBISS.SI-ID – 31401058
• Nared, J., Bole, D., Razpotnik Visković, N., Tiran, J., 2020. Slovenian Economy. V: Perko, D., Ciglič, R., Zorn, M. (ur). The Geography of Slovenia. Ženeva, Springer Nature, str. 181–192. COBISS.SI-ID – 44854317

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.