Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Izbrana poglavja iz slovenske zgodovine 19. stoletja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Selišnik Irena

Vsebina izbranih tem se iz leta v leto spreminja. Odvisna je od raziskovalnega dela predavatelja ter od specifičnega interesa študentov.

Temeljna literatura je odvisna od vsakokratne izbrane teme.

P.Vodopivec, O gospodarskih in socialnih nazorih na Slovenskem v 19. Stoletju. Inštitut za novejšo zgodovino, 2006. COBISS.SI-ID - 230726400
P. Vodopivec, Educated Elites in Slovene Regions before WWI – Between National Aspirations and Social and Political Conservatism V: The Role od Education and Universities in Modernization Process in in Central and South-Eastern European Counties in 19th and 20th Century. Ljubljana, 2011, 63-72. COBISS.SI-ID – 258141440
Šmitek Zmago, Srečevanja z drugačnostjo – slovenska izkustva eksotike. Radovljica : Didakta, 1995. COBISS.SI-ID – 46498304
Franz Adlgasser, Lawyers in the Austrian Parliament, 1848-1919. V: Elites and Politics in Central and Eastern Europe, Frankfurt am Main : P. Lang, 2014. 39-52, COBISS.SI-ID - 54877282
Seminarski del literatura se doloci za vsako leto posebej.