Wittgenstein in sodobna filozofija

Wittgenstein in sodobna filozofija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Cerkovnik Borut

Predmet obravnava filozofijo Ludwiga Wittgensteina iz njegovih Filozofskih raziskav in iz del, ki so hkrati z njimi ali/in za njimi nastajala vse do njegove smrti (Opazke k osnovam matematike, Opazke o barvah, O gotovosti …). Obravnava jo, seveda, tudi »v nasprotju in na ozadju« stališč Logično filozofskega traktata.
Obravnavane teme bodo: narava jezika, narava lastnih imen, pomen, razumevanje, odnos med jezikom in mišljenjem, jezikovne igre, opredeljevanje pojmov v okviru družinske podobnosti (paradigmatski primerki), sledenje pravilom, Wittgensteinova filozofija religije, gotovost in tečajni stavki …
Obravnavana so tudi nekatera Wittgensteinova meta-filozofska vprašanja, ki bodo vpeta med klasično in terapevtsko interpretacijo njegove filozofske metode: narava in cilj filozofije, prednosti in slabosti gramatične metode v primerjavi z drugimi …
Predmet sooča Wittgensteinova in wittgensteinska stališča s pomembnimi temami sodobnosti: razlikovanje med védenjem, kako, in védenjem, da skupaj z razlago veščin; epistemske in drugih modalnosti; odnos med jezikom in mišljenjem; teorijska obloženost izkustva in zaznave; umetna inteligenca; mišljenje živali …
Študentke predstavijo seminarje (45 min) o ponujenih temah v okviru predavanj, ali pa si izberejo svojo temo, ki se navezuje na téme, predstavljene tam, ali pa svoj seminar navežejo na že znane primerjave Wittgensteinovega filozofema s filozofemi drugih sodobnih avtorjev (Quine, Ryle, McDowell, Cavell, Heidegger, Merleau-Ponty …).
…).

Ludwig Wittgenstein, »Modra knjiga, prva tretjina«, Analiza, št. 03, let. 9., str. 65-83.
Ludwig Wittgenstein, Filozofske raziskave (§§ 1-248), prevod Borut Cerkovnika v tipkopisu.
Gilbert Ryle, »Knowing How and Knowing That: The Presidential Address«, Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 46, str. 1-16.
Jason Stanley in Timothy Williamson, »Knowing How«, The Journal of Philosophy, Vol. 98, No. 8 (Aug. 2001), str. 411-444.
Angelika Kratzer, »The Notional Category of Modality«, v Paul Portner in Barbara H. Partee (ur.), Formal Semantics, The Essential Readings, Blackwell Publishers, Oxford & Malden 2002, str. 289-323.
Andy Egan in Brian Weatherson (ur.), Epistemic Modality, Oxford University Press, Oxford & New York 2011.