Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Makedonski jezik

Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Makedonski jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Utrjevanje zmožnosti branja, pisanja, poslušanja in govorjenja v makedonščini; utrjevanje pravopisnih zmožnosti; utrjevanje leksikalne kompetence s poudarkom na različnih strokovnih jezikih in različnih jezikovnih zvrsteh.

Minova-Gjurkova, L.: Gramatika na makedonskiot jazik za stranci. Skopje: Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, 2006.

Cvetkovski, Ž. et al.: Pravopis na makedonskiot jazik. Skopje: Institut za makedonski jazik Krste Misirkov, Kultura, 2017. https://pravopis.mk/

Dučevska, Aneta: Zlatovrv: učebnik po makedonski jazik za stranci, naprednato ramnište. Skopje: Univerzitet »Sv. Kiril i Metodij« - Skopje, Filološki fakultet »Blaže Koneski«, 2019.

Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri urah.