Sodobna metafizika

Sodobna metafizika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strahovnik Vojko

Vsebina

Metafizika kot določen način spraševanja o bivajočem, ki mu ne zadošča samo to, kar je. Razlika med moderno in postmoderno, metafiziko in utopijo. Razlika med pometafizično in postmetafizično mislijo. Kritika metafizike v filozofiji 19. stoletja. Ideja o “smrti” Boga. Ideja o večnem vračanju enakega. Učasovanje bivajočega, pojmovanje cikličnega in linearnega razvoja glede pojma napredka. Ideja nesmrtnosti, nastop nihilizma, svetost smrti, svetost življenja. Izguba nekaterih tradicionalnih filozofskih predmetnih območij - aktualnost filozofske antropologije, človek kot “animal metaphysicum”. Sodobne kritike metafizike v filozofiji 20. stoletja in aktualnost metafizike danes. Poskus rehabilitacije metafizike v sodobni filozofiji na podlagi kritike tradicionalne metafizike. Pozitivna metafizika, negativna metafizika, deduktivna metafizika, induktivna metafizika, dekantirana metafizika. Solidarnost z metafiziko v trenutku njenega sesutja.